Seksuaaliväkivalta on vaurioittavaa ja vakava uhka nuoren hyvinvoinnille

Oulun Tyttöjen Talo on toteuttanut sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä tyttö- ja naistyötä Oulussa vuodesta 2006 lähtien. Seksuaaliväkivalta sukupuolittuneena ilmiönä on ollut näkyvissä eri toiminnoissamme alusta lähtien. Seksuaalikasvatus sekä -neuvonta ovat olleet osa perustoimintaamme ennaltaehkäisevänä työmuotona. Kohtaamme päivittäin tyttöjä ja nuoria naisia, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa.

Seksuaaliväkivalta on vaurioittavaa ja vakava uhka nuoren hyvinvoinnille.  Tutkimusten mukaan raiskauksen uhreilla on suurentunut riski sairastua traumaperäiseen stressihäiriöön, ja he kärsivät vakavista psykososiaalisista ongelmista. Seksuaalista väkivaltaa on myös esimerkiksi ahdistelu, lähentely, häirintä, koskettelu, pakottaminen nöyryyttäviin tai epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, seksiin pakottaminen sekä insesti. Seksuaalinen väkivalta ei ole marginaalinen ilmiö, vaan se on arkipäiväistä, tavallisten tyttöjen ja naisten kokemaa. Viime kuukausina esille tulleet tyttöjen hyväksikäytöt ovat ihan lähellä meitä oululaisia, emmekä voi jättää niihin reagoimatta.

Uhrilla on lain mukaan oikeus saada apua ja tukea niin omaan toipumiseen kuin oikeusprosessista selviytymiseen. Suomalainen oikeuslaitos tutkii esille tulleet tapaukset ja havaitessaan syytetyn syylliseksi, rankaisee tekijää.  Valitettavan tavallista on, että seksuaaliväkivallan teot jäävät piiloon. Uhri ei kerro asiasta kenellekään, hän jää yksin kipeän ja vaurioittavan kokemuksen kanssa samalla kun tekijää ei saada vastuuseen teoistaan. Mitä nuorempi tai heikommassa asemassa oleva uhri on, sitä pelottavampi ja vaikeampi kokemus hänelle on. Vaaditaan paljon rohkeutta, jotta nuori tai aikuinenkaan uskaltaa tuoda esille kokemansa ja etsiä, tai jopa vaatia apua itselleen.

Tyttöjen Talon tuen piiriin voi tulla hyvin matalla kynnyksellä, silloinkin, kun epäröi eikä ole varma siitä, mitä on joutunut kokemaan. Oli tapahtuneesta sitten kaksi viikkoa tai kaksi vuotta, mutta vaivaa mieltä, ahdistaa, masentaa tai vaikuttaa haittaavasti arkeen, sen käsittely on todennäköisesti tarpeen. Tärkeintä on, että apua haetaan ja saadaan silloin kun sitä tarvitaan. Yhteyden Tyttöjen Talolle voi ottaa nuori itse, läheinen, viranomainen tai muu ammattilainen, joka on havainnut avun tarpeen tai on huolestunut nuoren voinnista.

Koska nuoret usein kertovat kokemuksestaan vasta viiveellä, oman voinnin pahetessa, on vaikea löytää rakenteita, joista voisi saada kattavasti apua laaja-alaisiin oireisiin. Uhrit ohjautuvat erilaisiin palveluihin, jolloin tunnistamiseen ja auttamiseen liittyvää erityisosaamista tarvitaan monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Toivomme, että jatkossa Oulussa panostetaan myös erilaisten hoitopolkujen näkyväksi tekemiseen. Yhtenäiset linjat ja yhdessä luodut rakenteet auttaisivat sekä toimijoita että avun tarvitsijoita oikeaan suuntaan. Tulevaisuudessa Ouluun toivottavasti saadaan SERI-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille. Helsingissä tämä palvelu sisältää monenlaista lääketieteellistä apua ja tilannearvioita, mutta sen lisäksi tullaan tarvitsemaan muita toimijoita tukemaan uhria ja läheisiä.

Nuoren kohdatessa seksuaalista väkivaltaa sen vaikutukset eivät näy ainoastaan nuoressa. Ystäville ja kaverille tilanne voi olla myös rankka ja uuvuttava. Tapahtuma herättää suurta huolta vanhemmissa, voi vaikuttaa omaan vanhemmuuteen sekä parisuhteeseen. Sisarukset voivat myös reagoida perheen kriisitilanteeseen. Seksuaaliväkivaltatyössä tarjoamme mahdollisuutta myös vertaistukeen vanhemmille ja huoltajille. Perheitä ei saa jättää yksin.

Seksuaaliväkivaltauutisoinnilla on paha kaiku. Toivomme, että seurauksena on myös hyviä asioita: ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään, seksuaalikasvatusta vahvistetaan, uhreille sekä rikoksentekijöille tarjotaan apua ja ammattilaisia tuetaan haastavassa työssä. Oulun kaupunki on jo reagoinut tilanteeseen ja koulujen henkilökunta on lasten ja nuorten apuna, erilaisia ohjeita julkaistaan ammattilaisille, oppilaille ja vanhemmille. Toivottavasti näihin erilaisiin ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin myös resursoidaan lisää, jotta ne mahdollistuvat.

Seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevä työ on pitkäjänteistä ja pysyvää. Jokaisen kasvavan ikäluokan tulee saada tietoa, neuvoja ja mahdollisuuksia keskustella omista valinnoista ja itselle tärkeistä asioista halutessaan aikuisten kanssa. Heikommassa asemassa olevien ja erityisryhmien kohdalla näihin pitäisi pystyä panostamaan vielä enemmän. Lasten ja nuorten asioiden kuuleminen on tärkeää ja toivomme, että jokaisen kasvu voidaan turvata. Olemme kiitollisia, että voimme omalta osaltamme olla parantamassa oululaisten tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvointia sekä edistää seksuaalirikosten uhrien eheytymistä.

Vuolle Tyttöjen Talo,
Maarit Saarnivala, Mervi Koskela, Sohvi Koivu-Remes, Pauliina Manangou ja Minja Lappalainen

 

Vuoden 2019 ensimmäinen uutiskirje

Uutiskirje nro 1

Ihanaa alkanutta vuotta juuri Sinulle! Toivomme Sinun ottavan tulevan vuoden antamat asiat vastaan lempeydellä ja uteliaalla katseella.

Vuosi 2019 on tuonut Talolle sekä iloa että luopumista. Kuten jo joulukuun uutiskirjeessä kerroimme, Talolla jatketaan seksuaaliväkivaltatyötä osana Talon perustoimintoja STEA:n myöntämän rahoituksen turvin. Kiitollisena jatkamme tärkeää työtä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneiden tyttöjen ja naisten kanssa.

Vuoden vaihtuessa jouduimme luopumaan Maritan ja Paulan työpanoksesta Talon arjessa. Marita ja Paula eivät koskaan häviä Tyttiksen sydämestä ja uskomme vahvasti tiemme kohtaavan vielä tulevaisuudessa. Iso ja lämmin kiitos heille! Talolta löydät edelleen Maaritin, Mervin, Pauliinan, Minjan, Johannan ja Sohvin, katso yhteystietomme tästä.

Ensi viikolla kokoonnumme suseretriittiin muiden sukupuolisensitiivisentyön toimijoiden kanssa Pikku-Syötteelle, minkä jälkeen aloitamme arjen Talolle. Tervetuloa mukaamme toimintavuoteen 2019!

Ajankohtaista Tyttöjen Talolla

Kevätkausi käynnistyy Avoimilla oville keskiviikkona 23.1. klo 15.00-19.00. Ensimmäisissä Avoimissa ovissa aloitamme Lapin yliopiston kuvataideopiskelijoiden ohjauksessa Tyttöjen Talon oman Voimapeiton, jota jatkamme Avoimissa ovissa 13.2. saakka.

-Kevään ryhmätoiminnot alkavat ryhmäkohtaisesti. Pääset tutustumaan kevään lukujärjestykseen tästä.

-Joulukuulle suunniteltu Jumalatar-työpaja siirrettiin toteutettavaksi tiistaina 22.1. klo 14.00-16.00.
Jumalatar –työpaja on tarkoitettu ammattilaisille, verkostoomme kuuluville naisille.  Työpajassa keskitymme ammatillisen kasvun näkökulmasta oman sisäisen voiman vahvistamiseen kehollisten harjoitteiden ja logoart -menetelmien avulla. Työpajaan mahtuu 10 osallistujaa ja on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen työpajaan perjantaihin 18.1. mennessä tästä. Joulukuun työpajaan ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Ajanvaraukseton seksuaalineuvonta on jatkossa tavoitettavissa myös puhelimitse. Tutustu ajanvarauksettomaan seksuaalineuvontaamme menemällä nettisivuillemme välilehdelle ”Toiminta”, josta löydät lisätietoja seksuaalineuvonnasta. Linkki sivulle tästä.

-Helmikuussa Talolla on mahdollisuus osallistua työpajaan, jonka tarkoituksena on omia unelmia kuunnellen sekä omien voimavarojen, vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisen avulla rakentaa itselleen portfolio työelämään liittyen. Työpaja kokoontuu maanantaina 25.2. ja tiistaina 26.2. klo 16.00-18.00. Voit ilmoittautua mukaan Talon ohjaajille.

-Tammi-helmikuun taidenäyttelymme valitettavasti peruuntui, tästä johtuen Talolla on vapaata taidenäyttelytilaa helmikuun loppuun saakka. Ota rohkeasti yhteyttä Merviin, näemme mielellämme juuri Sinun teoksesi! Lue lisää mahdollisuudesta pitää näyttely tiloissamme tästä.

-Kevään 2019 osalta alan opiskelijoiden harjoittelupaikat ovat täynnä. Mikäli olet kiinnostunut harjoittelusta Tyttöjen Talolla syksystä 2019 eteenpäin, ota yhteyttä Sohviin.

Tulossa seuraavassa uutiskirjeessä

-Kansainvälisen naistenpäivän juhlallisuudet.

-Hiihtolomaviikon toiminta.

-Tunnista, toimi, tue -koulutus seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren auttajalla toukokuussa 2019.

Muut asiat

Mikäli haluat saattaa tytön tai nuoren naisen Talon toimintaan tai tulla itse tai ryhmäsi kanssa Talolle tutustumaan, ota yhteyttä ohjaajiin sopiaksesi tutustumismuodosta ja ajankohdasta.

Seksuaaliterveyteen liittyvät teemalliset koulu- ja oppilaitosvierailut on keskitetty toteutettavaksi torstaiaamupäivisin. Vierailusta sopiaksesi ota yhteys Minjaan.

Kaikista toiminnoistamme on mahdollista saada tulostettavia ja jaettavia esitteitä, ota yhteyttä sohvi.koivu-remes@vuolleoulu.fi.

 

Näe, kuule, aisti.

Elämä tuntuu hyvältä.

Kohtaamisiin,

Tyttiksen naiset

Seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua ja tukea Tyttöjen Talolta

Osana valtakunnallista Otava –hanketta (2017-18) käynnistimme seksuaaliväkivaltatyön Vuolle Tyttöjen Talolla syksyllä 2017. Hankkeen tavoitteena oli tuoda Helsingin Tyttöjen Talolla luotua toimintamallia 13-29 vuotiaiden seksuaaliväkivaltauhrien auttamisesta saavutettavaksi eri puolille Suomea. Koska olimme jo pitkään tiedostaneet, että tarve uhrityölle tyttö- ja naistyössä oli ilmeinen, olimme tyytyväisiä, että saisimme keskittyä työmuodon kehittämiseen alueellisesti.

Alueelliset verkostot lähtivät hyödyntämään seksuaaliväkivallan uhrien avuksi tehtävää työtä nopeasti, ja jo ensimmäisten kuukausien aikana asiakastyö käynnistyi. Verkostojen rooli oli merkittävä, jotta avuntarvitsijat löysivät tuen piiriin. Aiheen esille tuominen ja siitä puhuminen teki seksuaaliväkivallan kokemuksia näkyvämmäksi myös Talon omissa toiminnoissa, ja tytöt pystyivätkin siirtymään matalalla kynnyksellä muusta toiminnasta erityistuen piiriin. Huomattavaa on myös, että 2018 aikana viidesosa tuen piiriin tulleista tytöistä on hakeutunut sinne itse ottamalla suoraan yhteyttä Talon työntekijään.

Istanbulin sopimus velvoittaa valtioita laittamaan väkivallan uhrien monimuotoiset erityisosaamista vaativat palvelut kuntoon. Oikeusministeriön rahoittamana Otava-hanke on selkeä viesti työn tärkeydestä. On tärkeää, että seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua oikea-aikaisesti. Avulla voidaan lievittää inhimillistä kärsimystä, säästää yhteiskunnalle aiheutuvia merkittäviä kuluja ja poistaa sukupolvelta toiselle siirtyvää pahoinvointia. Rahoitus on myös merkittävä viesti tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin parantamisesta.

Reilun vuoden ajan toteutettuamme ohjaavaa, neuvovaa ja vakauttavaa seksuaaliväkivaltatyötä uhrien hyväksi olemme vakuuttuneita työn tarpeellisuudesta ja mahdollisuuksista. Toistuva palaute kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen kokemisesta, oireiden helpottamisesta sekä voinnin vakautumisesta antoivat selkeän viestin. Toiminnan on jatkuttava. Hankekauden lähestyessä loppuaan 5.12.2018 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on annetussa avustusehdotuksessaan osoittanut rahoitusta seksuaaliväkivaltatyön jatkumiselle Oulussa ja myös kuudelle muulle Tyttöjen Talolle eri puolella Suomea. Sekä tyttöjen ja naisten kokema seksuaaliväkivalta että avun tarve ja auttamisen mahdollisuudet saatiin näkyväksi.

STEA:lta seksuaaliväkivaltatyön rahoittaminen on merkittävä linjaus. Resursseja työhön tarvitaan kuitenkin enemmän kuin yhden työntekijän osuus. On tarpeellista ja toivottavaa, että kaupungit ja kunnat omalta osaltaan turvaavat seksuaaliväkivaltatyön riittävät resurssit ja mahdollistavat työn jatkuvuutta. Omalta osaltamme tulemme edelleen kehittämään uhrityötä ja toivomme, että voimme tehdä sitä yhdessä niin Oulun kaupungin kuin muidenkin kentällä toimivien toimijoiden kanssa. Olemme kiitollisia, että voimme tarjota omalta osaltamme apua seksuaaliväkivaltaa kokeneille tytöille ja nuorille naisille alueellamme.