Kaikkien pimppien puolesta!

Tyttöjen ympärileikkauksesta puhuttaessa voidaan oikeastaan puhua pikemminkin silpomisesta; kyseessä on toimenpide, jossa tytön tai naisen ulkoiset sukuelimet leikataan pois, tai niitä vahingoitetaan. Silpominen mielletään usein osaksi esimerkiksi uskontoa, mutta tosiasiassa silpomisen taustalla on vanha väkivaltainen perinne, joka rikkoo esimerkiksi YK:n ihmisoikeussopimusta. Silpominen on lisäksi Suomen rikoslain vastainen teko.

Tarkemmin kuvailtuna silpomistyyppejä on erilaisia. Silpominen voidaan jakaa neljään kategoriaan, jotka eroavat toisistaan lähinnä leikkaustavassa, sekä siinä, että poistetaanko kudosta. Esimerkiksi tyyppi III kattaa häpyhuulten yhteenliittämisen, jossa virtsan ja kuukautisveren poistumiselle jätetään vain pieni reikä; myös klitoris voidaan poistaa kokonaan.

Vastaavat, väkivaltaiset ja erityisen traumaattiset toimenpiteet ovat uhka tyttöjen ja naisten terveydelle. Tavallisimmin tytöt läpikäyvät silpomisen 4-10 vuoden ikäisenä. Lapsuudessa silpominen aiheuttaa esimerkiksi kipua, verenvuotoa, ja infektioita. Nuoruudessa puolestaan esille nousevat kuukautisvaivat ja yhdyntäkivut. Aikuisuuteen liittyy usein mm. synnytyspelkoa tai repeämiä. Lisäksi silpomisen läpikäyminen altistaa erilaisille psyykkisille ongelmille läpi elinkaaren. Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä, joten myös seksuaaliterveyden merkitys korostuu läpi elämän. Tyttöjen Talolla tehdään seksuaaliväkivaltatyötä, jonka lisäksi saatavilla on myös seksuaalineuvontaa. Ohjaajiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Tyttöjen Talolla saa puhua kaikesta vapaasti, tuetussa ja turvallisessa ympäristössä.

Euroopassa asuu arvioidusti noin puoli miljoonaa sukuelinten silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. Suomessa puolestaan on arvioitu, että noin 650-3 080 tyttöä uhkaa riski joutua silvotuksi.  Silpomista esiintyy erityisesti Afrikan alueella, mutta myös joissain Aasian ja Lähi-idän maissa. Suomessa asuvien silpomisen läpikäyneiden tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta sen on arvioitu olevan noin 10 000. Tarkan tiedon saaminen voi olla erityisen haasteellista ottaen huomioon silpomiseen liittyvän tabun. Silpomisesta puhuminen tai sen paljastaminen voidaan kokea erityisen haastavaksi, etenkin mikäli ympäristö ei tunnu turvalliselta. Tyttöjen Talon kulttuuri-, ja sukupuolisensitiiviseen työhön ja toimintaperiaatteeseen kuuluu ammattilaisten toimesta vaikeiden asioiden, kuten silpomisen, kohtaaminen. Silpominen tai silpomisen kokemus ja sen kanssa eläminen on todellisuutta aidoille ihmisille, joten siitä puhuminen ja sen tiedostaminen nousee erityisen merkitykselliseksi.

Silpomisesta saa, ja pitääkin puhua, jotta tietoisuus lisääntyy, ja ennaltaehkäisy mahdollistuu. Jokaisella on oikeus omaan kehoon!

Lisätietoa ja lähteet:
Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estäminen

Kristiina Raatevaara

6.2.2020

Uutiskirje nro 1

Uutiskirje nro 1

Tervetuloa vuoden 2020 ensimmäisen uutiskirjeen pariin! Tammikuu vaihtui talviseksi helmikuuksi ja kaunis lumipeite on tuonut valoa ja kirkkautta päivään.

Tammikuun alussa ohjaajamme Pauliina jäi kotiin odottelemaan vauvan syntymää, toivotamme hänelle ihanaa äitiys- ja vanhempainlomaa. Pauliinan jäädessä pois saimme joukkoomme monille jo ennestään tutun Paulan, hänen ja muiden Talon naisten yhteystiedot löydät nettisivuiltamme.

Ajankohtaista Tyttöjen Talolla

Kevään yhteisö- ja ryhmätoiminnot ovat käynnistyneet. Löydät nettisivujemme lukujärjestyksestä tietoa ryhmien sisällöistä ja mahdollisista ilmoittautumisista. Tutustu ajantasaiseen lukujärjestykseemme.

Talolla vietetään ystävänpäivää 14.2. yhteisen lounaan ja asiantuntijapuheenvuoron merkeissä. Päivä alkaa klo 11.00 lämpimällä keittolounaalla, jonka jälkeen kuulemme kehon ja mielen yhteyden asiantuntijan Tuuli Jussilan ajatuksia itsemyötätunnosta. Päivä päättyy yhteiseen kahvihetkeen klo 14.00 mennessä. Ystävänpäivän tapahtumaa tukee LC-42 Oulu / Ladies Circle Suomi Finland, lämmin kiitos heille tapahtuman mahdollistamisesta! Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki Talon kohderyhmään kuuluvat ja mukaan voi ilmoittautua sähköpostitse kristiina.raatevaara@vuolleoulu.fi tai marjo.kangasluoma@vuolleoulu.fi tai puhelinnumeroon 044-7261260.

Talon seinillä nautimme vielä kolmen viikon ajan Julia Jussilan ensimmäisestä yksityisnäyttelystä ”Naamat”. Taidenäyttelyyn voi käydä tutustumassa Talon aukiolo aikoina, voit ottaa myös Talon naisiin yhteyttä varmistaaksesi sopivan ajan näyttelyyn tutustumiseksi.
24.2.- 9.4. välisenä aikana saamme nauttia Veeran Verstaan nuorten yhteisnäyttelystä, ilmoitamme näyttelyn avajaisista facebookissa.

Järjestämme kevään aikana ammattilaisille ja alan opiskelijoille suunnatun avoimen tutustumisen Talon toimintaan. Avoimen tutustumisen aikana on mahdollista kuulla Talon toiminnoista, sukupuolisensitiivisestä työstä ja Talolla kohdattavista erityiskysymyksistä. Tutustumisiin ilmoittaudutaan webropol-linkin kautta.
Tutustuminen 28.2.2020 klo 9.00-10.30
Tutustuminen 24.4.2020 klo 9.00-10.30

Talon viikkotoiminnot ovat tauolla talvilomaviikon 2.3.-8.3. aikana. Tiedotamme talvilomaviikon toiminnoista helmikuun aikana nettisivuillamme likka.fi ja facebookissa.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8.3.2020 ja tänä vuonna päivää vietetään jo 45. kerran. Päivä muistuttaa tasa-arvon ja naistenoikeuksien toteutumisesta. Tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen on myös tärkeä osa Agenda 2030 -tavoitteita. Tavoitteen 5 päämääränä on sukupuolten tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen kaikilla sektoreilla.
Tyttöjen Talolla naistenpäivää juhlistetaan viikolla 11 Talon eri toimintojen yhteydessä. Tiedotamme kansainväliseen naistenpäivään liittyvistä tapahtumista ja toiminnoista sosiaalisessa mediassa.

Maaliskuussa käynnistyy kaikille avoin luentosarja ”Seksuaalinen hyvinvointi” Tietoiseksi-hankkeen, Ensi- ja turvakodin ja Vuolle Setlementin yhteistyönä. Sarjan ensimmäinen osa ”Nuoruus ja seksuaalisuus” pidetään keskiviikkona 11.3.2020 klo 18.00. Luentosarjan kaikki osat ovat maksuttomia ja järjestetään pääkirjaston Pakkalan salissa. Tutustu luentosarjaan täältä.

Maaliskuussa vietämme myös rasisminvastaista viikkoa 16.3.-20.3. sekä Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Myös näihin teemoihin liittyvistä toiminnoista tiedotamme sosiaalisessa mediassa.

Tyttöjen Talo

on syrjinnästä vapaa tila, jossa itsensä tytöiksi ja naisiksi tuntevat 12-29-vuotiaat nuoret saavat rohkeasti olla omana itsenään. Eri toimintojemme avulla nuori voi vahvistaa voimavarojaan, tutustua uusiin ihmisiin ja saada tukea sekä vahvistusta omaan elämäänsä.

Talon toiminnot:

-Yhteisötoiminta; Yhteisötoiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistaa positiivisia kokemuksia sosiaalisissa tilanteissa.

-Vuorovaikutteiset ryhmät; Ryhmätoiminta on vuorovaikutteista, tavoitteellista ja ammatillisesti ohjattua.

-Yksilökohtaaminen; Yksilötyö on tarvelähtöistä ja suunnitelmallista tukea elämän eri haasteissa.

-Seksuaalineuvonta; Neuvonta on tavoitteellista, ammatillista ja vuorovaikutussuhteessa tapahtuvaa seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden käsittelyä.

-Seksuaaliväkivaltatyö; Seksuaaliväkivaltatyö on pitkäkestoista, vakauttavaa ja traumasensitiivistä työtä.

Lue lisää Talon toiminnoista.

Vierailut ja tutustumiset Tyttöjen Talolle ja jalkautumiset Talon ulkopuolelle

12 – 29 vuotiaat tytöt, nuoret naiset ja sukupuolisuuttaan pohtivat voivat tulla Talon toimintaan mukaan itsenäisesti tai ohjattuna. Jos haluat tuoda asiakkaasi tai ryhmäsi tutustumaan Talon toimintaan, ota yhteyttä Paulaan tai Sohviin sopiaksesi ajan tutustumisesta. Seksuaalineuvontaan ja -väkivaltaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Merviin.

Jalkaudumme mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksiin ja sidosryhmiemme toimintoihin. Emme pysty vastaamaan myöntävästi kaikkiin vierailupyyntöihin ja huomioimme vierailukohteiden tarvelähtöisyyden. Sopiaksesi vierailun Talon ulkopuolelle, ota yhteyttä Sohviin.

Konsultoimme ja koulutumme ammattilaisia ja opiskelijoita sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisissä erityiskysymyksissä.