Suuntaviivoja Koordinaatista -podcast #3 Nuoren tukeminen

Suuntaviivoja Koordinaatista -podcastin kolmannessa jaksossa aiheena on nuoren tukeminen. Miten toimitaan ennaltaehkäisevästi ja miten toimitaan, kun nuori on kohdannut seksuaalista kaltoinkohtelua? Antero Lehtosen haastateltavina Mervi Koskela Tyttöjen Talolta ja Matti Rissanen Poikien Talolta.

Turvataan jokaiselle omannäköinen arki

Covid19 –aika on laittanut koko Suomen myllerrykseen. Uutisointi viruksen etenemisestä herättää huolta ja hallituksen rajoituskeinot sen leviämisen hillitsemiseksi aiheuttavat jatkuvaa pohdintaa. Myös Tyttöjen Talo on joutunut sopeuttamaan toimintaansa, ja kaikki Talolla tapahtuvat toiminnot ovatkin tauolla poikkeustilan loppumiseen saakka. Ryhmä- ja yhteisötoimintoja on siirretty mahdollisuuksien mukaan verkkoon, samoin yksilö- ja seksuaaliterveystyön tukikeskustelut tapahtuvat puhelimitse tai etätapaamisena. Kun uusia menetelmiä toimintojen ylläpitämiseksi on jouduttu opettelemaan, on monet niistä havaittu myös toimiviksi, ja osa niistä jää todennäköisesti elämään tämän ajan jälkeenkin.

Yhtenä isona huolenaiheena on noussut esille kotiin jääneiden nuorten vointi. Tavallisesti opiskelu ja lepo rytmittävät arkea ja sen ympärille rakennetaan oman näköistä elämää. Nyt oman yksiön seinät ovat ympärillä 24/7. Sen lisäksi, että oppilaitokset ja harrastuspaikat ovat suljettu, myös monet terveyspalvelut tai muut apua tarjoavat tahot ovat säästöliekillä. Olo voi tuntua hyvin yksinäiseltä ja eristetyltä. Jatkuva huolestuttava uutisointi lisää helposti ahdistusta. Nyt jos koskaan tarvitaan erilaisia nuorille suunnattuja tukitoimia tukemaan jaksamista tämän hyvin poikkeuksellisen ajan jakson ylitse. Yhtenä vastauksena tähän Vuolle Tyttöjen Ja Poikien Talot ovat avanneet nuorille suunnatun tukipuhelimen, josta työntekijät ovat tavoitettavissa arkipäivisin klo 14-16. Oli asia tai huoli mikä tahansa, on tärkeää jakaa se jonkun kanssa. Jaettu huoli on helpompi kantaa.

Myös parisuhteissa ja perheissä olevilla nuorilla voi olla tukalat oltavat. Monilta tahoilta tulee hälyttävää viestiä parisuhde- ja perheväkivallan lisääntymisestä. Kun kotoa ei pääse pois ja tunnelma alkaa kiristyä, vääränlaiseen toimintaan voivat sortua myös ne, jotka eivät aikaisemmin niin ole toimineet. Vaikka parisuhteen sisällä tapahtuva vallankäyttö tai seksuaaliväkivalta usein mielletään aikuisten välisiin suhteisiin, eivät ne ole tavattomia nuorten suhteissa. Nuoret, jotka vasta opettelevat tasavertaista ja toista kunnioittavaa yhdessäoloa, ovat alttiita vahingollisille toimintatavoille kriisitilanteissa. Avun mahdollisuus on tehtävä näkyväksi kaikille. Apua tulee hakea ja sitä myös saa korona-aikana.

Tällä hetkellä arki ei ole saman näköistä kuin tavallisesti. Siinä on kuitenkin paljon samoja asioita kuin ennenkin ja myös tilaisuuksia uudenlaisille asioille poikkeustilanteen luotua monenlaista uutta. Jos itsensä kohtaaminen tai kumppanin seurassa oleminen voivat venyttää pinnaa, voivat ne avata myös tilaisuuksia aidolle kohtaamiselle, myötäelämiselle, jakamiselle ja lämmölle. Yritetään luoda jokaiselle mahdollisuus tehdä arjesta omannäköistä, turvallista ja hyvää.

Nuorten tukipuhelin
Tyttöjen Talo: 0888154030
Poikien Talo: 0888154020

Puhelin- ja verkkoauttajat Suomessa