• Etusivu
  • Blogi
  • #ÄläSanoLäpällä – myönteisen nettikulttuurin puolesta kangaskassi kerrallaan
JAA

#ÄläSanoLäpällä – myönteisen nettikulttuurin puolesta kangaskassi kerrallaan

Syksyllä 2021 Vuolle Nuorisotyö osallistui Oululaisen Peliliike-hankkeen järjestämään Skillimylly-innovaatiokilpailuun. Kilpailussa etsittiin Skilli-projektiehdotuksia, joita oululaiset nuoret ja heidän parissa toimivat tahot voisivat toteuttaaa digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi. Innovaatiokilpailussa oli mahdollista valita neljästä teemasta yksi, johon projektiehdotus kohdistui. 

Vuolle Nuorisotyön teemaksi valikoitui Myönteinen nettikulttuuri. Internetin avulla ihmisten arkeen on tullut paljon hyvää ja hyödyllistä. Netissä luodaan ystävyyssuhteita sekä syvempiä ihmissuhteita, saadaan vertaistukea sekä apua, löydetään harrastuksia ja inspiraatioita sekä työpaikkoja. Hiljalleen ihmisten keskuudessa verkkoympäristöt sekä netti ovat kasvaneet isoiksi alustoiksi, jossa useat ihmiset kohtaavat ja kommunikoivat päivittäin. Vuolle Nuorisotyön valitsemalla Skilli-projektin teemalla haluttiin edistää toimintoja, joiden avulla ihmiset voisivat tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään kunnioittavalla tavalla verkossa tapahtuvissa erilaisissa tilanteissa. Projektin työnimeksi valikoitui #ÄläSanoLäpällä. Usean tunteman “Se oli vain läppä” kommentin/sanonnan on voinut kuulla, kun on kertonut jonkun kommentin tai puheet loukkaavaksi. Tästä muodostui pohdinta siitä, kuinka sanoilla on suuri voima myös netissä, vaikka viestin olisi tarkoittanut vitsiksi tai läpäksi. 

Vuolle Tyttöjen Talolla järjestettiin syksyn 2021 aikana #ÄläSanoLäpällä -ryhmä.  Ryhmässä kokoontui Tyttöjen Talon kävijöitä aiheen äärelle, jolloin ryhmäkertojen aiheet pohjautuivat nuorten keskusteluihin ja keskusteluissa nousseisiin asioihin. Keskustelut nuorten kanssa toivat työntekijöille arvokkaita ajatuksia siitä, kuinka voi ottaa puheeksi ja sanoittaa erilaisia verkossa tapahtuvia kokemuksia ja niistä syntyviä ajatuksia. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi turvallisesti omana itsenään sekä jokainen ansaitsee kunnioittavaa kohtelua myös verkossa. 

Ryhmässä pohdittiin myös konkreettisia tuotteita, joiden avulla myönteisen nettikulttuurin teemaa voitaisiin viedä eteenpäin jokaiselle ihmiselle. Tuotteiden toteutuksiin ja sisältöihin kerättiin ryhmäläisiltä ideoita niin ryhmässä kuin ryhmän päätyttyä. Tuotokseksi muotoutui projektin nimeä kantavat kangaskassit sekä #ÄläSanoLäpällä -kortit sekä blogikirjoituksen aiheen ympärille.   

Kortit on suunnattu nuorille ja kaikille nuorten kanssa työskenteleville tahoille.  Kortteja on neljä erilaista ja niihin on ideoitu verkkoalustoilla ja netissä tapahtuvia tilanteita ja niihin erilaisia vastausvaihtoehtoja. Kortteja voi käyttää keskustelun virittäjänä tai konkreettisina harjoituksina erilaisten ryhmien kanssa, esimerkiksi erilaiset rooli- tai neljä nurkkaa -harjoituksissa. Korttien taakse on kerätty Oulun alueella tai verkossa nuorten parissa työskenteleviä tahoja, joihin nuori voi itse tai jonkun kanssa ottaa yhteyttä, jos on kokenut verkkoalustoilla ja netissä haastavia tilanteita ja kaipaa pohdintoihin tukea.

 

 

 

Iso kiitos nuorille, jotka osallistuitte projektiin sekä Peliliike-hankkeelle projektin tukemisesta! Tutustu Skillimylly-innovaatiokilpailuun tämän linkin kautta. 

 

Korteista, kangaskasseista sekä #ÄläSanoLäpällä-projektista saat lisätietoa Vuolle Tyttöjen Talon ohjaajalta Mervi Makkoselta, mervi.makkonen@vuolleoulu.fi

 

 

← Takaisin