JAA

#ÄläSanoLäpällä – myönteisen nettikulttuurin puolesta

Syksyllä 2021 Vuolle Tyttöjen Talolla järjestettiin toimintaa osana Skillimyllyn innovaatiokilpailun Skilli-projektia. Skillimylly innovaatiokilpailun järjestäjänä toimii Oululainen Peliliike -hanke osana digitaalisen nuorisotyön kehittämistä. Projektien päätavoite on toteuttaa toimintaa yhdessä oululaisten nuorten kanssa.

Tyttöjen Talon Skilli-projektin teemana oli myönteisen nettikulttuurin eteenpäin vieminen, jota pohdittiin muun muassa #ÄläSanoLäpällä -ryhmässä syksyn aikana.  Ryhmässä kokoontui Tyttöjen Talon kävijöitä projektin teeman äärelle. Ryhmäkertojen aiheet pohjautuivat nuorten keskusteluihin ja keskusteluissa nousseisiin asioihin. Aiheiksi nousi esimerkiksi turvallisen tilan luominen verkkokohtaamisissa, millaisia hyviä ja huonoja kokemuksia verkossa oleminen oli tuonut arkeen, millainen netin käyttäjä itse on sekä omien arvojen ja rajojen pohdintaa. Tyttöjen Talo haluaa osaltaan myös olla toteuttamassa turvallisia verkkokohtaamisia. Yhdellä ryhmäkerralla ryhmäläiset kommentoivat Tyttöjen Talon turvallisia verkkotapaamisia kuvailevaa tekstiä sekä sitä, mitkä asiat heidän mielestään luovat turvallisen tilan verkossa. 

Keskustelut nuorten kanssa toivat työntekijöille arvokkaita ajatuksia siitä, kuinka itse ottaa puheeksi ja sanoittaa erilaisia verkossa tapahtuvia kokemuksia sekä sitä, millä tavoin turvallista tilaa voi omalla toiminnallaan luoda verkossa.

 

Ryhmässä pohdittiin myös konkreettisia tuotteita, joiden avulla positiivista nettikulttuuria voitaisiin viedä eteenpäin. Tuotteiden toteutuksiin ja sisältöihin kerättiin ryhmäläisiltä ideoita. Tuotokset julkistetaan kevään 2022 aikana muun muassa Vuolle Tyttöjen Talon kanavilla.

Lisää Skilli-projektista sekä Skillimylly innovaatiokilpailusta voit lukea täältä.

← Takaisin