JAA

Kuinka Talon toimintaan pääsee mukaan?

10–29-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset sukupuolen moninaisuus huomioiden voivat tulla Talon toimintaan mukaan itsenäisesti tai ohjattuna. Kun haluat tulla mukaan toimintaan, ota yhteyttä ohjaajiin.

Jos haluat tuoda asiakkaasi tai ryhmäsi tutustumaan Talon toimintaan, ota yhteyttä Talon ohjaajiin sopiaksesi ajan tutustumisesta.

Seksuaalineuvontaan ja -väkivaltaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Merviin.

Järjestämme syksyn 2021 aikana kolme yleistä tutustumishetkeä ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Lue lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan.

Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset nuorten naiseksi tai mieheksi kasvamisessa.  Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tunnistetaan erilaisia tyttönä ja poikana olemisen tapoja, mutta ei tueta toteuttamaan niitä kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Olet arvokas juuri sellaisena kuin olet. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tuetaan pohtimaan ja löytämään omannäköinen identiteetti ja tapa olla moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta. Naiseus ja mieheys ovat moniulotteista ja ristiriitaistakin, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla. Sukupuolisuuden ja oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohtiminen on merkittävä asia, jossa lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja tilaa. Sukupuolisensitiivisessä työssä rohkaistaan jokaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, kuuntelemaan itseään, ja olemaan rohkeasti sellainen kuin itse on. Samalla pyritään vahvistamaan kykyjä ja taitoja olla yhdessä muiden kanssa ja tarjotaan mahdollisuus olla osa yhteisöä. Erilaisia, samanlaisia, yhtä tärkeitä.

 

Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan ja ymmärretään tyttöjen ja poikien erilaiset kasvun ja kehitykset erityiskysymykset ja korostetaan sitä, että tyttöjen ja poikien kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia. Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana ja samalla huomioi oman ja vastakkaisen sukupuolen välisiä eroja niitä kuitenkaan arvottamatta.

Tyttöjen Talon toiminnan tukeminen

Jos haluat tukea oululaista tyttötyötä ja lisätä 10-29 vuotiaiden tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvointia, voit tehdä sen hankkimalla Sopivaksi maustettu-kirjan. Kirja on syntynyt tyttöjen toiveesta kerätä erilaisia reseptejä ja levittää yhdessä tekemisen tuomaa hyvää oloa. Kirjan ruokaohjeisiin on liitetty sen valmistamiseen liittyvä muisto sekä ajattomia ajatuksia kasvamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Kauniin kirjan on kuvittanut Sarianna Valkama ja suunnitellut ja taittanut Minna Hentilä, Greystone Oy. Kirjassa on 56 sivua.

Tue toimintaa ja osta kirja suoraan Tyttöjen Talolta tai:
mervi.koskela@vuolleoulu.fi.

Kirjan hinta on 10 €, hintaan lisätään mahdolliset postituskulut. Tuotto käytettään Tyttöjen Talon toiminnan tukemiseen. Kiitos avustasi!