Seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa – kun epänormaali käytös on muuttunut normaaliksi ja hyväksyttäväksi.

Toteutimme sosionomi-opintoihin kuuluvan opinnäytetyön yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa. Tutkimuksemme käsittelee sosiaalisessa mediassa tapahtunutta seksuaalista häirintää 18-29 vuotiaiden Oulussa asuvien naisten kokemana, ja se on toteutettu Webropol-kyselytutkimuksena Facebookin Puskaradio Oulu-ryhmässä.

Tutkimuksemme tuloksissa nousi vahvasti esille seksuaalisen häirinnän normalisoituminen sosiaalisessa mediassa. Moni vastaaja kertoi kohdanneensa useita kertoja seksuaalista häirintää sosiaalisessa mediassa. Seksuaalista häirintää oli koettu tyypillisimmin tuntemattomien lähettäminä penis- ja alastonkuvina sekä asiattomana kommentointina ulkonäöstä ja seksuaalisuudesta Snapchatissa ja Instagramissa. Tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että useat naiset kokivat seksuaalisen häirinnän sosiaalisessa mediassa normaalina, sinne kuuluvana ilmiönä. Sosiaalisen median mahdollistama anonyymiys nähtiin häirinnän kynnystä madaltavana tekijänä. Vaikka tutkimuksemme kohderyhmänä olivat Oulussa asuvat 18-29 vuotiaat naiset, tuloksissa ilmeni kuitenkin se, että useat seksuaalista häirintää kokeneet naiset olivat kokeneet sitä jo nuoresta saakka. Tutkimuksen avulla saatiin vastauksia myös siihen, millaisten selviytymiskeinojen avulla naiset yrittivät saada häirintää loppumaan.

Vastauksissa huolestuttavana korostui se, kuinka naisten yleisenä selviytymiskeinona häirintätilanteissa käytettiin oman toiminnan rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Rajoittaminen näkyi usealla eri tavalla, kuten tarkempana pohdintana siitä, millaista sisältöä sosiaaliseen mediaan julkaisee ja kuinka paljon, jotta ei vahingossakaan provosoisi ketään häirintään. Lisäksi se näkyi sosiaalisten suhteiden solmimisen ja oman pukeutumisen rajoittamisena sosiaalisen median julkaisuissa sekä sosiaalisen median ulkopuolella. Seksuaalinen häirintä ei ole koskaan uhrin syy, eikä kokemuksen tulisi johtaa uhrin oman toiminnan rajoittamiseen. Häirinnän normalisoituminen nähtiin myös yhtenä tekijänä, jonka vuoksi häirinnän uhrit eivät hakeneet tukea seksuaalisen häirinnän kokemuksiinsa. Kun epänormaali käytös on muuttunut yleisyytensä vuoksi normaaliksi ja hyväksyttäväksi, voi olla vaikea tunnistaa seksuaalisen häirinnän eri muotoja toiminnaksi, jota ei tarvitsisi hyväksyä.

Nykypäivänä sosiaalisen median käyttö aloitetaan huomattavasti aiempaa nuorempana ja sosiaalisessa mediassa lähestymisestä on tullut entistä helpompaa ja tavanomaisempaa. Seksuaalisen häirinnän ilmiö ja sen yleistyminen on näkynyt myös uutisoinnissa, mutta tuen hakemiseen ei kannusteta riittävästi. Sosiaalialan ammattilaisten tulisi ottaa seksuaalisen häirinnän normalisoitumista sosiaalisessa mediassa vahvemmin esille ja levittää tietoisuutta siitä, mitä sosiaalisessa mediassa kohdattuja toimintatapoja ei tule pitää normaaleina ja hyväksyttävinä asioina. Mielestämme olisi tärkeää, että nuoret tietäisivät miten toimia kohdatessaan seksuaalista häirintää sosiaalisessa mediassa ja siksi sosiaalisen median käytön yleistyessä tuen hakemisen tärkeyttä tulisi korostaa. Kuten tutkimuksessammekin ilmeni, toivottuja tukimuotoja olivat nuorten valistaminen koulussa ja kotona sosiaaliseen mediaan liittyvistä vaaroista ja seksuaalisesta häirinnästä sekä siitä miten tällaisissa tilanteissa tulisi toimia. Lisäksi toivottiin keskustelutukea, apua viranomaisilta sekä sitä, että ulkopuoliset puuttuisivat tilanteisiin sosiaalisessa mediassa.

 

Minna Ojala & Lumi Pitkälä

28.8.2019.

 

Yhteisöllisyys vahvistaa

Jokaiselle meistä on tarve kuulua johonkin, ja ihmisen tarve yhteisöllisyyteen on luontainen. Nyky-yhteiskunnassa on mahdollisuuksia löytää omanlaisensa yhteisö hyvin erilaisia polkuja käyttäen. Ja kuten jokainen polku, myös jokainen yhteisö on ainutlaatuinen. Parhaimmillaan yhteisöllisyys toimii ihmisen voimavarana ja nostaa esiin jokaisen omia vahvuuksia. Yhteisöllisyys on luottamusta, hyväksyntää ja asioiden jakamista toisiaan ymmärtävien ihmisten kesken.

On tärkeää muistaa, että tunne yhteisöllisyydestä puuttuu monilta. Irrallisuus ja joukkoon kuulumattomuus voi aiheuttaa yksinäisyyden tunteita, ja polku oman yhteisön löytymiseen voi tuntua pitkältä. Haluamme uskoa, että kaikki, jotka kaipaavat yhteisöllisyyttä, löytävät lopulta oman turvallisen ja hyväksyvän joukkonsa. Joskus tähän tarvitaan vierellä kulkijoita ja yhteisöllisyyden mahdollistajia.

Oulu Pride käynnistyi maanantaina, ja tulevana lauantaina järjestettävä kulkue näyttää yhteisöllisyyden voiman. Oulu Pride on upea esimerkki yhteisöllisyyden mahdollistamisesta ja hyväksynnän, luottamuksen ja tasa-arvon osoittamisesta. Yhteisöllisyys on vahva osa myös Vuolle Tyttöjen Talon arvoja ja toimintaa. Haluamme välittää yhteisöllisyyden esimerkkiä kohtaamalla jokaisen arvostavasti ja kunnioittavasti sekä mahdollistaa ja luoda yhteisöllisyyttä.

Toivotamme kaikille mukavaa Oulu Pride viikkoa! Vuolle Tyttöjen Talon löytää Pride viikolla lauantain kulkueesta sekä Vuolle Setlementin pisteestä iltapäivän puistojuhlasta.

Kesän valo on lämmintä valoa

Kesä on romantikkojen aikaa. Enkä tarkoita nyt romanttistenkomedioiden henkilöitä. Tarkoitan haaveilijoita, uneksijoita ja taivaanrannan maalareita. On niin paljon, minkä ääreen pysähtyä ihastelemaan ja haaveilemaan ­­– kukkanuput aukeavat kilpaa puiden lehtien kanssa, sorsanpoikaset uskaltautuvat esiin ruovikon suojista, perhoset lentävät hennoilla siivillään.

1700-luvun lopussa alkunsa saanut romantiikan tyylisuunta korostaa tunteita, mielikuvitusta ja vapautta. Kuulostaa kesältä!  Ei tarvitse olla romantikko arvostaakseen kesän pieniä iloja, kuten sitä, että voi oleilla ulkona ilman huippuvarusteita koko päivän ja pitkälle yöhön. Valoa piisaa. Ja se valo on erilaista kuin talven sininen, kalpea valo.

Kesän valo on lämmintä valoa. Asiat näyttävät silloin pehmeämmiltä: varjot, puut, ihmiset, omat kasvot. Kesä onkin oivallista aikaa ajatella pehmeämmin eli rauhallisemmin ja lempeämmin. Kuulostele ajatuksiasi ja päästä kesän lämmin valo silottelemaan jyrkimpiä ajatuksiasi. Erityisesti suuntaa lempeyttä itseäsi kohtaan. Hengitä sisään hyväksyntää auringon valon mukana. Sateisina päivinä lataa energiaa kuten maa imee vettä.

Kesäromantikon vinkkejä:

Etsi virtaavaa vettä. Pysähdy sen ääreen mukavaan asentoon. Seuraa veden virtausta katseellasi ja kuuntele sen kulkua. Voit asettaa mieltäsi painavat asiat veden vietäväksi. Kuvittele kuinka asetat ne veden pinnalle kulkemaan pois luotasi. Vedessä ne liukenevat eivätkä siirry kenenkään muun kiusaksi.  Voit myös kuiskata murheesi veden kuohuille ja antaa veden myllätä murheet pois.

Aamulla ja illalla nousun ja laskun aikaan Aurinko maalaa taivaan punaisen sävyillä. Me ihmiset emme näe siellä kaikkia seassa olevia punaisen sävyjä, kuten infrapunaista tai kaukapunaista, mutta aika huikeita sävyjä mekin näemme. Istahda puistoon, parvekkeelle tai rannalle katselemaan, miten Aurinko maalaa taivasta. Älä katso suoraan Aurinkoon, näkösi kärsii siitä, ja parhaat sävyt löytyvät kauempaa taivaalta. Erilaiset aurinkolasit muuttavat myös sävyjä, voit kokeilla, mitkä ovat omat suosikkisi.

Ja kesäromantikon tärkein vinkki on pysähtyä nauttimaan. Teet mitä vain, pysähdy sen ääreen ja avaa aistisi. Anna itsellesi ja tunteillesi tilaa.

Kehorauha -kaikkien oikeus

Vuolle Setlementin Tyttöjen Talolla on pohdittu paljon kehorauhaa ja siihen liittyviä kysymyksiä. Kuinka nykymaailma muovaa kauneusihanteita ja käsityksiä siitä, miltä meidän pitäisi näyttää? Onko kenelläkään oikeus määritellä sitä, miltä meidän pitäisi näyttää tai mitä meidän pitäisi olla? Miksi nuoret julkaisevat itsestään kuvia sosiaalisessa mediassa ja pyytävät niihin arvosanoja? Tästä pohdinnasta syntyi Tyttöjen Talolla pienimuotoinen kampanja ja kantaaottava videoprojekti. ”Kehorauha-kaikkien oikeus” -video julkaistiin Syömishäiriöliiton lanseeraamana Älä laihduta –päivänä 6.5. Video sai muutamassa päivässä yli 1200 katselukertaa.

Kehorauha ja oman kehon hyväksyntä ovat tärkeitä asioita. Jokaisella on oikeus nauttia omasta kehostaan ja olla tyytyväinen siihen miltä näyttää ilman, että kukaan kommentoi tai arvioi toisen ulkonäköä tai kehoa. Eikö ole ihana ajatus, että keho on osa minua, se on minua varten ja minulla on oikeus nauttia siitä mitä minulla on? Kehorauhalla voidaan tarkoittaa myös sitä, että itse antaa itselleen luvan olla juuri niin kuin on, ilman tarvetta muokata ja kritisoida itse itseään.

Silloin kun sinulla on hyvä olla, se näkyy myös muille. Se tarttuu kuin hymy. Oman kehon hyväksyminen ja sen arvostaminen ovat tärkeitä asioita myös siksi, että sinä ja keho olette yhtä koko elämän ajan. Vaikka keho muuttuu ja muovaantuu vuosien aikana, se on aina osa sinua. Sillä, että arvostaa itseään ja antaa itselleen rauhan olla omassa kehossaan, välittää myös viestiä ja kuvaa siitä, että myös toisilla on oikeus olla niin kuin ovat.

On myös paljon sellaisia asioita joihin emme voi vaikuttaa kehossamme. On perinnöllisiä tekijöitä ja yksilöllisiä piirteitä, mutta ne tekevät meistä juuri meidät. Olemme kaikki persoonallisia, ihania ja vähän erilaisia. Sellaisia, joista meidän pitäisi yhdessä olla ylpeitä. Opetellaan yhdessä katsomaan toisiamme pintaa syvemmälle ja näkemään toinen ilman ennakkoluuloja. Luodaan yhdessä tila ja keskusteluilmapiiri, jossa voimme kaikki kukoistaa toisiamme kunnioittaen.

Mitä ja ketä varten julkaiset kuvia?

Kuinka kunnioitat omaa ja toisten kehorauhaa?

Haastamme kaikki jatkamaan keskustelua sosiaalisessa mediassa hashtagilla #kehorauha. Merkkaa meidät halutessasi julkaisuun nimellä @ouluntyttojentalo.

Kieli on elämän avain

Olen Faadumo, opiskelen suomen kieltä. Olen ollut kaksi viikkoa harjoittelussa Oulun Tyttöjen Talolla. Sain tehtäväkseni kirjoittaa ajatuksia kielestä ja sen merkityksestä. Tässä ajatuksiani.

Minun mielestäni on hyvä, että kaikki puhuvat samaa kieltä. Silloin voi keskustella tärkeistä asioista. Kaikki voivat kertoa oman mielipiteen ja kommentoida tai reagoida asiaan. Näin asiat tulevat selväksi ja menevät ja eteenpäin. Siksi on mielestäni tärkeää, että puhumme samaa kieltä.

Kun joku muuttaa toiseen maahan, silloin pitäisi oppia tuon maan kieli, koska silloin oppii toimimaan uudessa yhteiskunnassa. Minun mielestäni kieli on elämän avain. Kieli ei ole pelkkä kommunikaation väline, vaan se on myös tärkeä osa uusiin ihmisiin tutustuessa esimerkiksi naapureihin tutustuessa. Siinä kielellä on tärkeä osa.

Se, että opin toisen kielen on minulle monella tavalla tärkeää. Maailmassa on paljon kieliä, käyttäessäsi eri kieliä kehität itseäsi ja kieli voi avata uusia ovia. Kielen oppiminen voi esimerkiksi mahdollistaa opiskelun ja asioiden hoitamisen itsenäisesti.

Äidinkielen opetuksesta käyty keskustelu kertoo, että nykyään monet nuoret Suomessa osaavat lukea ja käyttää äidinkieltään aikaisempaa huonommin, koska ihmiset lukevat vähemmän kuin ennen. Minun mielestäni on hyvä, että pienille lapsille opetetaan heidän omaa äidinkieltä. Kaikki alkaa oman kielen osaamisesta, siksi on äidinkieli tärkeämpi kuin muut oppiaineet, mitä opiskelemme koulussa.

Näkymättömät-kampanjalla yksinäisyys ja ulkopuolisuus näkyväksi

Vuolle Setlementin Tyttöjen ja Poikien Talot toteuttavat Oulun kaupungin Kaaos-hankerahoituksella Näkymättömät –nimisen kampanjan. Sen tavoitteena on tuoda näkyväksi lasten ja nuorten kokemia yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita sekä herättää keskustelua aiheen ympärillä. Lasten ja nuorten vanhemmat ja läheiset saavat myös keinoja, joilla voi hellävaraisesti puuttua yksinäisyyttä kokevan nuoren tilanteeseen ja antaa tarvittavaa tukea.

Yksinäisyys ja ulkopuolisuus ovat kokonaisvaltaisen lamauttavia kokemuksia, jotka pitkään jatkuneena vaikuttavat negatiivisesti yksilön minäkuvaan sekä kykyyn ja haluun vuorovaikuttaa muiden kanssa. Vuorovaikutustilanteissa toisista ihmisistä aletaan lukea merkkejä epähyväksynnästä ja ulkopuolelle sulkemisesta, vaikka siitä ei aina olisikaan kyse. Ulkopuolelle sulkeminen voi kuitenkin olla myös tahallista ja siten vaikeasti havaittava kiusaamisen muoto.

Uskomuksillamme omasta itsestämme on suunnaton voima. Jos yrityksiämme löytää ystäviä jatkuvasti teilataan, huonommuuden tunne vahvistuu, ja epäonnistumisesta tulee ainoa totuus. Siksi on tärkeä pyrkiä purkamaan suosituimmuuteen ja sosiaalisuuteen liittyviä odotuksia ja uskomuksia. Hyvään elämään ei tarvita kymmenien ihmisten kokoista laumaa ja valtavaa määrää Instagram-seuraajia. Yksikin ihminen, jonka kanssa voi autenttisesti kohdata, on usein suuri lisä elämään ja mahdollisesti polku muiden samanhenkisten äärelle. Itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistaminen sekä korjaavat kokemukset sosiaalisista tilanteista ovat avainasemassa yksinäisyyden hoidossa.

Näkymättömät-kampanjan ydinsisältö on kuusi podcast-jaksoa, jotka käsittelevät yksinäisyyttä eri näkökulmista. Mukana on nuorten tarinoita ja kokemuksia sekä asiantuntijoiden haastatteluja. Jaksoissa pohditaan ja valaistaan yksinäisyyden kokemuksen syntysyitä sekä kuullaan tarinoita siitä, miten vaikeasta elämäntilanteesta on päästy eteenpäin.

Podcastin lisäksi kokosimme kyselyn, johon vastasi lähes 500 Oulun alueen 12-29 –vuotiasta nuorta. Kyselyssä kartoitimme muun muassa ketkä ovat yksinäisiä, onko yksinäisyyden tunne helpottanut elämän aikana tai onko yksinäisyydestä kerrottu kenellekään. Kyselyn tulokset koostetaan kampanjan verkkosivuille maaliskuun aikana.

Näkymättömät-kampanjan loppupuolella, tiistaina 26.3. kello 17.30 – 19.00, Oulun Tyttöjen Talolla järjestetään vanhempien vertaistapaaminen. Tapaaminen on maksuton ja siihen ovat tervetulleita kaikki vanhemmat, jotka haluavat keskustella yksinäisyyteen liittyvistä ajatuksista ja tunteista luottavaisessa ja turvallisessa ympäristössä.

Tähän mennessä ilmestyneet podcastit ja muu aiheeseen liittyvä sisältö löytyvät osoitteesta www.vuolleoulu.fi/nakymattomat.

Seksuaaliväkivalta on vaurioittavaa ja vakava uhka nuoren hyvinvoinnille

Oulun Tyttöjen Talo on toteuttanut sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä tyttö- ja naistyötä Oulussa vuodesta 2006 lähtien. Seksuaaliväkivalta sukupuolittuneena ilmiönä on ollut näkyvissä eri toiminnoissamme alusta lähtien. Seksuaalikasvatus sekä -neuvonta ovat olleet osa perustoimintaamme ennaltaehkäisevänä työmuotona. Kohtaamme päivittäin tyttöjä ja nuoria naisia, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa.

Seksuaaliväkivalta on vaurioittavaa ja vakava uhka nuoren hyvinvoinnille.  Tutkimusten mukaan raiskauksen uhreilla on suurentunut riski sairastua traumaperäiseen stressihäiriöön, ja he kärsivät vakavista psykososiaalisista ongelmista. Seksuaalista väkivaltaa on myös esimerkiksi ahdistelu, lähentely, häirintä, koskettelu, pakottaminen nöyryyttäviin tai epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, seksiin pakottaminen sekä insesti. Seksuaalinen väkivalta ei ole marginaalinen ilmiö, vaan se on arkipäiväistä, tavallisten tyttöjen ja naisten kokemaa. Viime kuukausina esille tulleet tyttöjen hyväksikäytöt ovat ihan lähellä meitä oululaisia, emmekä voi jättää niihin reagoimatta.

Uhrilla on lain mukaan oikeus saada apua ja tukea niin omaan toipumiseen kuin oikeusprosessista selviytymiseen. Suomalainen oikeuslaitos tutkii esille tulleet tapaukset ja havaitessaan syytetyn syylliseksi, rankaisee tekijää.  Valitettavan tavallista on, että seksuaaliväkivallan teot jäävät piiloon. Uhri ei kerro asiasta kenellekään, hän jää yksin kipeän ja vaurioittavan kokemuksen kanssa samalla kun tekijää ei saada vastuuseen teoistaan. Mitä nuorempi tai heikommassa asemassa oleva uhri on, sitä pelottavampi ja vaikeampi kokemus hänelle on. Vaaditaan paljon rohkeutta, jotta nuori tai aikuinenkaan uskaltaa tuoda esille kokemansa ja etsiä, tai jopa vaatia apua itselleen.

Tyttöjen Talon tuen piiriin voi tulla hyvin matalla kynnyksellä, silloinkin, kun epäröi eikä ole varma siitä, mitä on joutunut kokemaan. Oli tapahtuneesta sitten kaksi viikkoa tai kaksi vuotta, mutta vaivaa mieltä, ahdistaa, masentaa tai vaikuttaa haittaavasti arkeen, sen käsittely on todennäköisesti tarpeen. Tärkeintä on, että apua haetaan ja saadaan silloin kun sitä tarvitaan. Yhteyden Tyttöjen Talolle voi ottaa nuori itse, läheinen, viranomainen tai muu ammattilainen, joka on havainnut avun tarpeen tai on huolestunut nuoren voinnista.

Koska nuoret usein kertovat kokemuksestaan vasta viiveellä, oman voinnin pahetessa, on vaikea löytää rakenteita, joista voisi saada kattavasti apua laaja-alaisiin oireisiin. Uhrit ohjautuvat erilaisiin palveluihin, jolloin tunnistamiseen ja auttamiseen liittyvää erityisosaamista tarvitaan monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Toivomme, että jatkossa Oulussa panostetaan myös erilaisten hoitopolkujen näkyväksi tekemiseen. Yhtenäiset linjat ja yhdessä luodut rakenteet auttaisivat sekä toimijoita että avun tarvitsijoita oikeaan suuntaan. Tulevaisuudessa Ouluun toivottavasti saadaan SERI-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille. Helsingissä tämä palvelu sisältää monenlaista lääketieteellistä apua ja tilannearvioita, mutta sen lisäksi tullaan tarvitsemaan muita toimijoita tukemaan uhria ja läheisiä.

Nuoren kohdatessa seksuaalista väkivaltaa sen vaikutukset eivät näy ainoastaan nuoressa. Ystäville ja kaverille tilanne voi olla myös rankka ja uuvuttava. Tapahtuma herättää suurta huolta vanhemmissa, voi vaikuttaa omaan vanhemmuuteen sekä parisuhteeseen. Sisarukset voivat myös reagoida perheen kriisitilanteeseen. Seksuaaliväkivaltatyössä tarjoamme mahdollisuutta myös vertaistukeen vanhemmille ja huoltajille. Perheitä ei saa jättää yksin.

Seksuaaliväkivaltauutisoinnilla on paha kaiku. Toivomme, että seurauksena on myös hyviä asioita: ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään, seksuaalikasvatusta vahvistetaan, uhreille sekä rikoksentekijöille tarjotaan apua ja ammattilaisia tuetaan haastavassa työssä. Oulun kaupunki on jo reagoinut tilanteeseen ja koulujen henkilökunta on lasten ja nuorten apuna, erilaisia ohjeita julkaistaan ammattilaisille, oppilaille ja vanhemmille. Toivottavasti näihin erilaisiin ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin myös resursoidaan lisää, jotta ne mahdollistuvat.

Seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevä työ on pitkäjänteistä ja pysyvää. Jokaisen kasvavan ikäluokan tulee saada tietoa, neuvoja ja mahdollisuuksia keskustella omista valinnoista ja itselle tärkeistä asioista halutessaan aikuisten kanssa. Heikommassa asemassa olevien ja erityisryhmien kohdalla näihin pitäisi pystyä panostamaan vielä enemmän. Lasten ja nuorten asioiden kuuleminen on tärkeää ja toivomme, että jokaisen kasvu voidaan turvata. Olemme kiitollisia, että voimme omalta osaltamme olla parantamassa oululaisten tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvointia sekä edistää seksuaalirikosten uhrien eheytymistä.

Vuolle Tyttöjen Talo,
Maarit Saarnivala, Mervi Koskela, Sohvi Koivu-Remes, Pauliina Manangou ja Minja Lappalainen

 

Seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua ja tukea Tyttöjen Talolta

Osana valtakunnallista Otava –hanketta (2017-18) käynnistimme seksuaaliväkivaltatyön Vuolle Tyttöjen Talolla syksyllä 2017. Hankkeen tavoitteena oli tuoda Helsingin Tyttöjen Talolla luotua toimintamallia 13-29 vuotiaiden seksuaaliväkivaltauhrien auttamisesta saavutettavaksi eri puolille Suomea. Koska olimme jo pitkään tiedostaneet, että tarve uhrityölle tyttö- ja naistyössä oli ilmeinen, olimme tyytyväisiä, että saisimme keskittyä työmuodon kehittämiseen alueellisesti.

Alueelliset verkostot lähtivät hyödyntämään seksuaaliväkivallan uhrien avuksi tehtävää työtä nopeasti, ja jo ensimmäisten kuukausien aikana asiakastyö käynnistyi. Verkostojen rooli oli merkittävä, jotta avuntarvitsijat löysivät tuen piiriin. Aiheen esille tuominen ja siitä puhuminen teki seksuaaliväkivallan kokemuksia näkyvämmäksi myös Talon omissa toiminnoissa, ja tytöt pystyivätkin siirtymään matalalla kynnyksellä muusta toiminnasta erityistuen piiriin. Huomattavaa on myös, että 2018 aikana viidesosa tuen piiriin tulleista tytöistä on hakeutunut sinne itse ottamalla suoraan yhteyttä Talon työntekijään.

Istanbulin sopimus velvoittaa valtioita laittamaan väkivallan uhrien monimuotoiset erityisosaamista vaativat palvelut kuntoon. Oikeusministeriön rahoittamana Otava-hanke on selkeä viesti työn tärkeydestä. On tärkeää, että seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua oikea-aikaisesti. Avulla voidaan lievittää inhimillistä kärsimystä, säästää yhteiskunnalle aiheutuvia merkittäviä kuluja ja poistaa sukupolvelta toiselle siirtyvää pahoinvointia. Rahoitus on myös merkittävä viesti tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin parantamisesta.

Reilun vuoden ajan toteutettuamme ohjaavaa, neuvovaa ja vakauttavaa seksuaaliväkivaltatyötä uhrien hyväksi olemme vakuuttuneita työn tarpeellisuudesta ja mahdollisuuksista. Toistuva palaute kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen kokemisesta, oireiden helpottamisesta sekä voinnin vakautumisesta antoivat selkeän viestin. Toiminnan on jatkuttava. Hankekauden lähestyessä loppuaan 5.12.2018 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on annetussa avustusehdotuksessaan osoittanut rahoitusta seksuaaliväkivaltatyön jatkumiselle Oulussa ja myös kuudelle muulle Tyttöjen Talolle eri puolella Suomea. Sekä tyttöjen ja naisten kokema seksuaaliväkivalta että avun tarve ja auttamisen mahdollisuudet saatiin näkyväksi.

STEA:lta seksuaaliväkivaltatyön rahoittaminen on merkittävä linjaus. Resursseja työhön tarvitaan kuitenkin enemmän kuin yhden työntekijän osuus. On tarpeellista ja toivottavaa, että kaupungit ja kunnat omalta osaltaan turvaavat seksuaaliväkivaltatyön riittävät resurssit ja mahdollistavat työn jatkuvuutta. Omalta osaltamme tulemme edelleen kehittämään uhrityötä ja toivomme, että voimme tehdä sitä yhdessä niin Oulun kaupungin kuin muidenkin kentällä toimivien toimijoiden kanssa. Olemme kiitollisia, että voimme tarjota omalta osaltamme apua seksuaaliväkivaltaa kokeneille tytöille ja nuorille naisille alueellamme.

Opiskelijana Tyttöjen Talolla

Tyttöjen Talolla on ollut syksyn aikana kolme harjoittelijaa.  Me harjoittelijat olemme sosionomiopiskelijoita ja kaksi meistä opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa, yksi Vaasan ammattikorkeakoulussa. Olemme aloittaneet harjoittelun lokakuun lopussa ja harjoittelumme päättyy jouluun.

Ensivaikutelma Tyttöjen Talosta oli meille kotoisa, vastaanotto oli lämmin ja Talossa vallitsee hyvä työilmapiiri. Jokainen työntekijä on auttanut meitä harjoittelumme aikana ja vastannut moniin meitä askarruttaviin kysymyksiin sekä tarjonnut eväitä tulevia työtehtäviä varten.

Tyttöjen Talon arki yllätti meidät kaikki. Arkisten askareiden lisäksi päivät koostuvat monenlaisista kohtaamisista. Kohtaamiset voivat olla luonteeltaan lyhyitä tai pidempiä, mutta jokainen on yhtä tärkeä.  Tyttöjen Talolla käy viikoittain yli sata kävijää.  Kävijöiden ikähaitari yllätti meidät. Tyttöjen Talo on kohtaamispaikka hyvin monen ikäisille tytöille ja naisille. Opiskelijoina olemme olleet mukana erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja päässeet vaikuttamaan ryhmien toiminnan suunnitteluun, mikä on opettanut meille ohjaustaitoja ja asiakastyötä.

Harjoittelumme aikana olemme päässeet tutustumaan myös muihin Vuolteen hyvinvointipalveluihin sekä muutamiin muihin järjestökentän toimijoihin. Tämä on lisännyt tietämystämme sosiaalialan kolmannen sektorin toiminnasta ja antanut meille hyödyllistä tietoa asiakastyöhön tulevaisuutta varten.

Talolla käytettävä sukupuolisensitiivinen työote oli meille sanana tuttu, mutta konkreettisesti hieman vieras. Harjoittelun aikana sukupuolisensitiivisyys on tullut meille tutummaksi.  Tyttöjen Talo on myös tärkeä kohtaamispaikka eri kulttuureista tuleville tytöille ja naisille. Tämän takia Talolla käytetään kulttuurisensitiivistä työotetta, johon olemme myös tutustuneet harjoittelun aikana.

Talolla keskustellaan paljon ajankohtaisista aiheista ja pyritään tasavertaiseen vuorovaikutukseen kaikkien kanssa. Jokaisella työntekijällä on aikaa istahtaa opiskelijan tai kävijän kanssa sohvalle, jos jokin asia painaa mieltä.  Olemmekin saaneet Talolla hyvää ohjausta ja palautetta kaikilta työntekijöiltä.

Mielestämme parasta Tyttöjen Talolla on se, että jokainen on tervetullut Tyttöjen Talolle sellaisena, kuin hän on.

Mukavaa joulun odotusta toivottaa

Anna, Ira & Marianne