JAA

HAASTATTELU PRO GRADU -TUTKIMUKSEEN

Olen kasvatustieteiden opiskelija Lapin yliopistossa ja suoritan tällä hetkellä maisterivaiheen opintoja. Olen tekemässä graduani varten tutkimusta Oulun Tyttöjen Talolla, jossa suoritan tällä hetkellä myös työharjoitteluani.

Tutkimuksen tarkoituksena olisi saada tietoa siitä, millaista yksilön hyvinvointia Talon toiminta tuottaa siellä vieraileville tytöille ja nuorille naisille. Kerään tutkimuksen aineiston haastatteluilla, joihin pyrin saamaan täysi-ikäisiä Tyttöjen Talon toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana osallistuneita. Haastatteluiden teema on siis yksilön hyvinvointi ja esitän siihen liittyen muutamia kysymyksiä. Haluan kuulla haastateltavan omia kokemuksia siitä, miten ja millaista hyvinvointia hän kokee saavansa itselleen Tyttöjen Talon toiminnasta. Haastattelut ovat hyvin keskustelun omaisia ja niissä saa tuoda esille asioita joita itse kokee tärkeäksi ja hyväksi tuoda esille.

Haastattelut ovat anonyymejä mikä tarkoittaa sitä, että nimeä ei tarvitse kertoa eikä sitä tuoda tutkimuksessa missään vaiheessa esille. Myöskään mitään sellaisia tietoja ei tuoda esille joista haastateltava voitaisiin millään tavalla tunnistaa. Haastattelut toteutetaan etäyhteyksin ja ne nauhoitetaan, jotta pystyn kirjoittamaan haastattelut auki itselleni ja sitä kautta analysoimaan aineiston. Haastattelut ja tallenteet kuitenkin ovat salaisia ja vain ja ainoastaan minun käytössä pelkästään tätä kyseistä tutkimusta varten, jonka jälkeen aineistot hävitetään. Pro gradu -tutkielman on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2021.

Haastattelun ajankohdasta sovitaan yhdessä 11.12.2020-24.1.2021 väliselle ajalle. Olisin erittäin iloinen jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen. Voit olla yhteydessä minuun alla olevien yhteystietojen välityksellä niin voimme sopia haastatteluajasta.

Iida Huttu
puh. 040 7533368
iida.huttu@vuolleoulu.fi

← Takaisin