JAA

Kaikkien pimppien puolesta!

Tyttöjen ympärileikkauksesta puhuttaessa voidaan oikeastaan puhua pikemminkin silpomisesta; kyseessä on toimenpide, jossa tytön tai naisen ulkoiset sukuelimet leikataan pois, tai niitä vahingoitetaan. Silpominen mielletään usein osaksi esimerkiksi uskontoa, mutta tosiasiassa silpomisen taustalla on vanha väkivaltainen perinne, joka rikkoo esimerkiksi YK:n ihmisoikeussopimusta. Silpominen on lisäksi Suomen rikoslain vastainen teko.

Tarkemmin kuvailtuna silpomistyyppejä on erilaisia. Silpominen voidaan jakaa neljään kategoriaan, jotka eroavat toisistaan lähinnä leikkaustavassa, sekä siinä, että poistetaanko kudosta. Esimerkiksi tyyppi III kattaa häpyhuulten yhteenliittämisen, jossa virtsan ja kuukautisveren poistumiselle jätetään vain pieni reikä; myös klitoris voidaan poistaa kokonaan.

Vastaavat, väkivaltaiset ja erityisen traumaattiset toimenpiteet ovat uhka tyttöjen ja naisten terveydelle. Tavallisimmin tytöt läpikäyvät silpomisen 4-10 vuoden ikäisenä. Lapsuudessa silpominen aiheuttaa esimerkiksi kipua, verenvuotoa, ja infektioita. Nuoruudessa puolestaan esille nousevat kuukautisvaivat ja yhdyntäkivut. Aikuisuuteen liittyy usein mm. synnytyspelkoa tai repeämiä. Lisäksi silpomisen läpikäyminen altistaa erilaisille psyykkisille ongelmille läpi elinkaaren. Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä, joten myös seksuaaliterveyden merkitys korostuu läpi elämän. Tyttöjen Talolla tehdään seksuaaliväkivaltatyötä, jonka lisäksi saatavilla on myös seksuaalineuvontaa. Ohjaajiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Tyttöjen Talolla saa puhua kaikesta vapaasti, tuetussa ja turvallisessa ympäristössä.

Euroopassa asuu arvioidusti noin puoli miljoonaa sukuelinten silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. Suomessa puolestaan on arvioitu, että noin 650-3 080 tyttöä uhkaa riski joutua silvotuksi.  Silpomista esiintyy erityisesti Afrikan alueella, mutta myös joissain Aasian ja Lähi-idän maissa. Suomessa asuvien silpomisen läpikäyneiden tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta sen on arvioitu olevan noin 10 000. Tarkan tiedon saaminen voi olla erityisen haasteellista ottaen huomioon silpomiseen liittyvän tabun. Silpomisesta puhuminen tai sen paljastaminen voidaan kokea erityisen haastavaksi, etenkin mikäli ympäristö ei tunnu turvalliselta. Tyttöjen Talon kulttuuri-, ja sukupuolisensitiiviseen työhön ja toimintaperiaatteeseen kuuluu ammattilaisten toimesta vaikeiden asioiden, kuten silpomisen, kohtaaminen. Silpominen tai silpomisen kokemus ja sen kanssa eläminen on todellisuutta aidoille ihmisille, joten siitä puhuminen ja sen tiedostaminen nousee erityisen merkitykselliseksi.

Silpomisesta saa, ja pitääkin puhua, jotta tietoisuus lisääntyy, ja ennaltaehkäisy mahdollistuu. Jokaisella on oikeus omaan kehoon!

Lisätietoa ja lähteet:
Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estäminen

Kristiina Raatevaara

6.2.2020

← Takaisin