JAA

Kieli on elämän avain

Olen Faadumo, opiskelen suomen kieltä. Olen ollut kaksi viikkoa harjoittelussa Oulun Tyttöjen Talolla. Sain tehtäväkseni kirjoittaa ajatuksia kielestä ja sen merkityksestä. Tässä ajatuksiani.

Minun mielestäni on hyvä, että kaikki puhuvat samaa kieltä. Silloin voi keskustella tärkeistä asioista. Kaikki voivat kertoa oman mielipiteen ja kommentoida tai reagoida asiaan. Näin asiat tulevat selväksi ja menevät ja eteenpäin. Siksi on mielestäni tärkeää, että puhumme samaa kieltä.

Kun joku muuttaa toiseen maahan, silloin pitäisi oppia tuon maan kieli, koska silloin oppii toimimaan uudessa yhteiskunnassa. Minun mielestäni kieli on elämän avain. Kieli ei ole pelkkä kommunikaation väline, vaan se on myös tärkeä osa uusiin ihmisiin tutustuessa esimerkiksi naapureihin tutustuessa. Siinä kielellä on tärkeä osa.

Se, että opin toisen kielen on minulle monella tavalla tärkeää. Maailmassa on paljon kieliä, käyttäessäsi eri kieliä kehität itseäsi ja kieli voi avata uusia ovia. Kielen oppiminen voi esimerkiksi mahdollistaa opiskelun ja asioiden hoitamisen itsenäisesti.

Äidinkielen opetuksesta käyty keskustelu kertoo, että nykyään monet nuoret Suomessa osaavat lukea ja käyttää äidinkieltään aikaisempaa huonommin, koska ihmiset lukevat vähemmän kuin ennen. Minun mielestäni on hyvä, että pienille lapsille opetetaan heidän omaa äidinkieltä. Kaikki alkaa oman kielen osaamisesta, siksi on äidinkieli tärkeämpi kuin muut oppiaineet, mitä opiskelemme koulussa.

← Takaisin