JAA

Lyyra – Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneiden nuorten tuki

 

 

 

Lyyra –hankkeen tavoitteena on matalan kynnyksen tukipalveluiden kehittäminen ja laajentaminen seksuaaliväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden tyttöjen ja naisten auttamiseksi haja-asutusalueilla. Hanketta rahoittaa Oikeusministeriö (OM) ja se toteutetaan ajalla 1.8.2021 – 31.12.2022 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa seksuaaliväkivaltaa kokeneille 13-29 vuotiaille tytöille ja naisille yhdenvertaiset mahdollisuudet avun ja tuen saamiseksi asuinpaikasta riippumatta. Seksuaaliväkivallan uhrien tukemisen lisäksi hanke tukee alueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten verkostoitumista, tarjoaa koulutuksia sekä jakaa hyväksi havaittuja materiaaleja ja työmenetelmiä. 

Valtakunnallista hanketta koordinoidaan Vuolle Setlementistä, lisäksi mukana ovat setlementtien paikallisyhdistysten ylläpitämät Tyttöjen Talot Rovaniemellä, Kuopiossa, Espoossa ja Helsingissä. 

Seksuaaliväkivaltaa kokeneelle 

Suostumuksen vastaista seksuaalista toimintaa voi olla hyvin monenlaista ja tapahtumat voivat sijoittua erilaisille aikaväleille elämässä. Vuolle Tyttöjen Talon tarjoama järjestölähtöinen tuki seksuaaliväkivallan tai häirinnän kokemuksesta toipumiseen on ohjaavaa, tukevaa ja vakauttavaa keskusteluapua, joka auttaa selviytymisessä. Tuki sisältää tietoa, sekä apua omien tunteiden ja ajatusten pohdintaan, sekä tarvittaessa jatko-ohjauksen. Tapaamiset voidaan järjestää Tyttöjen Talon tiloissa tai verkkotapaamisena paikkakunnasta riippumatta.  

Hankkeessa työskentelevillä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on koulutusta ja pitkä kokemus seksuaaliväkivaltaa kokeneiden auttamisesta. Keskusteluapu on maksutonta, luottamuksellista ja sensitiivistä, eikä siihen tarvita lääkärin lähetettä. Tuki ei vaadi myöskään tehtyä rikosilmoitusta tai oikeusprosessia. Usein nuoren ohjaus tukeen tapahtuu ammattilaisten avulla, joko niin, että ammattilainen on suoraan yhteydessä välittäen nuoren yhteystiedot tai auttaa nuorta olemaan itse yhteydessä työntekijään. Nuori voi hakeutua tukeen myös itsenäisesti tai yhteyttä voi ottaa nuoren puolesta muu läheinen.   

 Seksuaaliväkivalta-asioissa voit olla yhteydessä Merviin 0400263844  mervi.koskela@vuolleoulu.fi tai Maaritiin 0400263845 maarit.saarnivala@vuolleoulu.fi tai Sohviin 0400263852 sohvi.koivu-remes@vuolleoulu.fi.

Ammattilaisille 

Lyyra-hanke tarjoaa seksuaaliväkivallan tunnistamiseen, uhrin kohtaamiseen ja tukemiseen liittyviä verkkokoulutuksia sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Valmiista koulutuksista lisää tietoa tulossa myöhemmin.  

Lisäksi toteutamme työyhteisöille räätälöityjä koulutuksia. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä hankekoordinaattori Maarit Saarnivalaan maarit.saarnivala@vuolleoulu.fi 

Hanke ylläpitää seksuaaliväkivallan uhreja kohtaavien ammattilaisen verkostoa, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tulevista koulutuksista. Lisäksi verkostolle tarjotaan mahdollisuuksia työnohjauksellisiin pienryhmätapaamisiin.  

Lisätietoja:  

Anne Mustakangas-Mäkelä 
Hyvinvointijohtaja 
p. 044 786 1633 
anne.mustakangas-makela@vuolleoulu.fi  

 
Maarit Saarnivala 
Hankevastaava/ Tyttöjen Talon johtaja 
p. 0400 263 845 
maarit.saarnivala@vuolleoulu.fi 

Mervi Koskela
Hanketyöntekijä
p. 0400263844 
mervi.koskela@vuolleoulu.fi 

← Takaisin