• Etusivu
  • Blogi
  • Näkymättömät-kampanjalla yksinäisyys ja ulkopuolisuus näkyväksi
JAA

Näkymättömät-kampanjalla yksinäisyys ja ulkopuolisuus näkyväksi

Vuolle Setlementin Tyttöjen ja Poikien Talot toteuttavat Oulun kaupungin Kaaos-hankerahoituksella Näkymättömät –nimisen kampanjan. Sen tavoitteena on tuoda näkyväksi lasten ja nuorten kokemia yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita sekä herättää keskustelua aiheen ympärillä. Lasten ja nuorten vanhemmat ja läheiset saavat myös keinoja, joilla voi hellävaraisesti puuttua yksinäisyyttä kokevan nuoren tilanteeseen ja antaa tarvittavaa tukea.

Yksinäisyys ja ulkopuolisuus ovat kokonaisvaltaisen lamauttavia kokemuksia, jotka pitkään jatkuneena vaikuttavat negatiivisesti yksilön minäkuvaan sekä kykyyn ja haluun vuorovaikuttaa muiden kanssa. Vuorovaikutustilanteissa toisista ihmisistä aletaan lukea merkkejä epähyväksynnästä ja ulkopuolelle sulkemisesta, vaikka siitä ei aina olisikaan kyse. Ulkopuolelle sulkeminen voi kuitenkin olla myös tahallista ja siten vaikeasti havaittava kiusaamisen muoto.

Uskomuksillamme omasta itsestämme on suunnaton voima. Jos yrityksiämme löytää ystäviä jatkuvasti teilataan, huonommuuden tunne vahvistuu, ja epäonnistumisesta tulee ainoa totuus. Siksi on tärkeä pyrkiä purkamaan suosituimmuuteen ja sosiaalisuuteen liittyviä odotuksia ja uskomuksia. Hyvään elämään ei tarvita kymmenien ihmisten kokoista laumaa ja valtavaa määrää Instagram-seuraajia. Yksikin ihminen, jonka kanssa voi autenttisesti kohdata, on usein suuri lisä elämään ja mahdollisesti polku muiden samanhenkisten äärelle. Itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistaminen sekä korjaavat kokemukset sosiaalisista tilanteista ovat avainasemassa yksinäisyyden hoidossa.

Näkymättömät-kampanjan ydinsisältö on kuusi podcast-jaksoa, jotka käsittelevät yksinäisyyttä eri näkökulmista. Mukana on nuorten tarinoita ja kokemuksia sekä asiantuntijoiden haastatteluja. Jaksoissa pohditaan ja valaistaan yksinäisyyden kokemuksen syntysyitä sekä kuullaan tarinoita siitä, miten vaikeasta elämäntilanteesta on päästy eteenpäin.

Podcastin lisäksi kokosimme kyselyn, johon vastasi lähes 500 Oulun alueen 12-29 –vuotiasta nuorta. Kyselyssä kartoitimme muun muassa ketkä ovat yksinäisiä, onko yksinäisyyden tunne helpottanut elämän aikana tai onko yksinäisyydestä kerrottu kenellekään. Kyselyn tulokset koostetaan kampanjan verkkosivuille maaliskuun aikana.

Näkymättömät-kampanjan loppupuolella, tiistaina 26.3. kello 17.30 – 19.00, Oulun Tyttöjen Talolla järjestetään vanhempien vertaistapaaminen. Tapaaminen on maksuton ja siihen ovat tervetulleita kaikki vanhemmat, jotka haluavat keskustella yksinäisyyteen liittyvistä ajatuksista ja tunteista luottavaisessa ja turvallisessa ympäristössä.

Tähän mennessä ilmestyneet podcastit ja muu aiheeseen liittyvä sisältö löytyvät osoitteesta www.vuolleoulu.fi/nakymattomat.

← Takaisin