• Etusivu
  • Blogi
  • Nuoren oikeus apuun ja tukeen – #MunOikeus -kampanja 19.-23.9.2022
JAA

Nuoren oikeus apuun ja tukeen – #MunOikeus -kampanja 19.-23.9.2022

Seksuaaliväkivallan ja -häirinnän kokemukset ovat erilaisten kyselyiden perusteella yleisiä nuorilla. Vammaisilla,  sateenkaari- ja muilla vähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on erityinen riski joutua seksuaaliväkivallan uhriksi.

Ilahduttavaa on, että seksuaaliväkivallan uhrien palveluita kehitetään koko ajan. Kesän aikana on uutisoitu muun muassa seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukikeskusten vilkkaasta toiminnasta, mikä kertoo siitä, että yhä useampi uhri löytää avun piiriin. Myös poliisille on tullut aikaisempaa enemmän ilmoituksia, mikä taas kertoo ilmoituskynnyksen madaltumisesta. Suomessa eduskunta hyväksyi seksuaalirikoslakiin hiljattain muutoksen. Tulevassa laissa suostumus ja itsemääräämisoikeus nostettiin tärkeään osaan. Seksuaaliväkivalta on piilorikollisuutta, jossa uhrin kokemukset jäävät usein piiloon. Lakimuutoksilla pyritään uhrin oikeuksien vahvistamiseen.

Moninaisen luonteen vuoksi seksuaaliväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, ja näin uhri ei osaa hakea itselleen apua. Tyttöjen Talojen tarjoamassa seksuaaliväkivaltatuessa törmäämme jatkuvasti nuoriin, jotka eivät ole kertoneet kokemuksistaan kenellekään ja voi mennä pitkäkin aika, ennen kuin hakevat apua itselleen. Nuori voi ajatella, että juuri hänen kokemus ei ole kertomisen arvoinen. Tapahtuneeseen voi liittyä häpeää ja syyllisyyttä, jotka estävät avun ja tuen hakemisen ja puheeksi ottamisen. Tapahtuneelle tai tunteille ei välttämättä ole sanoja.

Seksuaalikasvatus, seksuaalisuudesta puhuminen ja seksuaaliväkivallasta kertominen ovat jatkuvasti tärkeitä menetelmiä kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan ehkäisyssä. Näiden teemojen esille tuominen vahvistaa omien rajojen rakentamista ja tarkastelua sekä madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä. Arjen tasolla tapahtuvat hyväksyvät ja kuuntelevat kohtaamiset ovat erittäin tärkeässä osassa, kun kuulemme nuorta ja hänen kokemuksiaan.

Tyttöjen Talot kampanjoivat nuoren oikeuksien puolesta Instagramissa 19.-23.9.2022. Kampanja tavoitteena on levittää tietoa seksuaaliväkivallasta. Jokaisella on oikeus hakea apua ja tukea kohdatessaan seksuaaliväkivaltaa. Kampanjan aikana julkaistaan kuvia ja sanallistetaan tuntemuksia ja ajatuksia seksuaaliväkivaltailmiöstä. Julkaisujen yhteydessä tuodaan esille erilaisia auttavia tahoja.

Kampanjaan voi osallistua jakamalla postausta omilla sosiaalisen median kanavilla käyttäen kampanjan hästägiä #MunOikeus. Jakamisen kautta tiedon voi saavuttaa juuri se nuori, joka epäröi avun ja tuen piiriin hakeutumista. Tieto omista oikeuksista, turvallinen kasvu ja seksuaalisuus ovat kaikkien nuorten oikeus. <3

← Takaisin