• Etusivu
  • Blogi
  • Opiskelijoiden ajatuksia ryhmän ohjaamisesta
JAA

Opiskelijoiden ajatuksia ryhmän ohjaamisesta

Olemme toimintaterapeuttiopiskelijat Marika ja Sonja Oulun ammattikorkeakoulusta. Toimintaterapian opintoihin kuuluu ryhmänohjausharjoittelu käytännössä. Suunnittelimme ja toteutimme ryhmän yhteistyössä Tyttöjen Talon työntekijöiden kanssa ohjaamalla etänä tunnetaitoryhmää. Tässä blogikirjoituksessa on käytetty kuvina ryhmäläisten teoksia ja valokuvia ja ne on julkaistu asianomaisten luvalla.    

Tammi-maaliskuussa järjestetyssä Tunteet tutuksi -ryhmässä tutustuttiin erilaisiin tunteisiin, harjoiteltiin tunnistamaan tunteita sekä opittiin käyttämään erilaisia keinoja tunteiden ilmaisemiseen ja käsittelemiseen. Tunnetaidoilla tarkoitetaan erilaisten tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunteiden havaitseminen ja tiedostaminen tuovat itseluottamusta ja tunnetaitoja tarvitaan myös vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ryhmä oli suunnattu yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille. Tunteet tutuksi -ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa etänä Teamsin kautta ja ryhmään osallistui pääosin viisi ryhmäläistä. 

Ensimmäisellä kerralla tutustuttiin sekä suunniteltiin ryhmää ja sen toimintaa yhdessä. Tämän jälkeen jokaisella kerralla käsiteltiin yhtä perustunnetta laajemmin. Ryhmäläiset saivat kertoa mielipiteensä ja toiveensa siitä, millaisia toiminnallisia työskentelytapoja ryhmässä käytetään ja ne pyrittiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Tunteina ryhmäkerroilla olivat ilo, pelko, rakkaus, suru, viha ja hämmennys. Tunteita käsiteltiin ryhmän aikana mm. kuvakorttien, piirtämisen, maalaamisen, valokuvauksen, kollaasin, musiikin ja podcastien kautta. Jokaisella ryhmäkerralla teimme tunnekarttatyöskentelyä, jossa paperille piirrettyyn ihmiskehoon väritettiin eri väreillä tunteita sellaisiin kohtiin kehoa, missä ne tuntuvat. Tunnekartan tarkoituksena oli auttaa tunnistamaan tunteita omassa kehossaan. Pohdimme myös jokaisella kerralla tunteiden käsittelykeinoja yhdessä.   Kerromme esimerkin ryhmäkerrasta, jolla käsittelimme vihan tunnetta. Ryhmän aiheeseen virittäytymiseksi kuuntelimme pätkän podcastista, jossa keskusteltiin vihan tunteesta ja podcastin jälkeen toiminnallisena tehtävänä oli piirtää itse valitsemillaan väreillä (puuvärit, liidut tms.) asia, joka vihastuttaa tällä hetkellä. Piirtämisen jälkeen keskustelimme, miltä piirtäminen tuntui ja kerrottiin omasta teoksesta. Kuuntelimme vielä vihan käsittelykeinoja koskevan pätkän podcastista, jonka jälkeen kirjoitimme Padlet-seinälle omia keinoja vihan tunteen käsittelyyn ja keskustelimme niistä. Tämän työskentelyn päätteeksi teimme yhdessä hengitys- ja rentoutumisharjoituksen sekä lisäsimme tunnekarttoihin, missä vihan tunne tuntuu kehossa.

Ryhmäläisen piirros vihan tunteesta.

Palautteen perusteella ryhmäläiset pitivät etäryhmästä pienistä teknisistä ongelmista huolimatta. Palautteessa mainittiin myös se, että etäryhmään osallistuminen ei vaadi niin paljoa itseltä kuin liveryhmään osallistuminen ja osallistuminen onnistuu mistä vain. Ryhmäläiset olivat saaneet ryhmästä uusia toimintatapoja omaan arkeensa. Ryhmän ilmapiiri koettiin myönteiseksi ja ryhmäläiset kokivat tulleensa hyväksytyiksi omana itsenään. Tässä muutama lainaus palautteista:  

”Oli kiva, kun ryhmässä käytettiin monipuolisesti erilaisia keinoja tunteiden löytämiseen ja niihin tutustumiseen”.   
”Olen oppinut rohkeutta puhua tunteista sekä tunnistamaan ainakin osan tunteista.”  
”Olen arjessani hyödyntänyt muutamia ryhmässä oppimiani asioita.”  

Meitä ohjaajina ryhmän pitäminen verkossa hieman jännitti alkuun, koska se ei ollut meille kummallekaan ennalta tuttua. Kuitenkin ensimmäisen ryhmäkerran jälkeen tuntui jo varmemmalta. Opimme hyödyntämään netistä löytyviä mahdollisuuksia sekä käyttämään luovuuttamme toiminnallisten tekemisten suunnittelussa. Ryhmäläiset jakoivat hyvin omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ryhmässä. Etäryhmä ei sulje pois ryhmän toiminnallista ulottuvuutta, vain taivas on rajana! Etäryhmäkokemus oli meille kullanarvoinen ja opimme siitä paljon.    

Rakkauden tunteen pohtimista kollaasin keinoin, ryhmäläisen tekemä kollaasi.
Ryhmäläisen kuva hämmennyksestä.
← Takaisin