• Etusivu
  • Blogi
  • Seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua ja tukea Tyttöjen Talolta
JAA

Seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua ja tukea Tyttöjen Talolta

Osana valtakunnallista Otava –hanketta (2017-18) käynnistimme seksuaaliväkivaltatyön Vuolle Tyttöjen Talolla syksyllä 2017. Hankkeen tavoitteena oli tuoda Helsingin Tyttöjen Talolla luotua toimintamallia 13-29 vuotiaiden seksuaaliväkivaltauhrien auttamisesta saavutettavaksi eri puolille Suomea. Koska olimme jo pitkään tiedostaneet, että tarve uhrityölle tyttö- ja naistyössä oli ilmeinen, olimme tyytyväisiä, että saisimme keskittyä työmuodon kehittämiseen alueellisesti.

Alueelliset verkostot lähtivät hyödyntämään seksuaaliväkivallan uhrien avuksi tehtävää työtä nopeasti, ja jo ensimmäisten kuukausien aikana asiakastyö käynnistyi. Verkostojen rooli oli merkittävä, jotta avuntarvitsijat löysivät tuen piiriin. Aiheen esille tuominen ja siitä puhuminen teki seksuaaliväkivallan kokemuksia näkyvämmäksi myös Talon omissa toiminnoissa, ja tytöt pystyivätkin siirtymään matalalla kynnyksellä muusta toiminnasta erityistuen piiriin. Huomattavaa on myös, että 2018 aikana viidesosa tuen piiriin tulleista tytöistä on hakeutunut sinne itse ottamalla suoraan yhteyttä Talon työntekijään.

Istanbulin sopimus velvoittaa valtioita laittamaan väkivallan uhrien monimuotoiset erityisosaamista vaativat palvelut kuntoon. Oikeusministeriön rahoittamana Otava-hanke on selkeä viesti työn tärkeydestä. On tärkeää, että seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua oikea-aikaisesti. Avulla voidaan lievittää inhimillistä kärsimystä, säästää yhteiskunnalle aiheutuvia merkittäviä kuluja ja poistaa sukupolvelta toiselle siirtyvää pahoinvointia. Rahoitus on myös merkittävä viesti tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin parantamisesta.

Reilun vuoden ajan toteutettuamme ohjaavaa, neuvovaa ja vakauttavaa seksuaaliväkivaltatyötä uhrien hyväksi olemme vakuuttuneita työn tarpeellisuudesta ja mahdollisuuksista. Toistuva palaute kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen kokemisesta, oireiden helpottamisesta sekä voinnin vakautumisesta antoivat selkeän viestin. Toiminnan on jatkuttava. Hankekauden lähestyessä loppuaan 5.12.2018 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on annetussa avustusehdotuksessaan osoittanut rahoitusta seksuaaliväkivaltatyön jatkumiselle Oulussa ja myös kuudelle muulle Tyttöjen Talolle eri puolella Suomea. Sekä tyttöjen ja naisten kokema seksuaaliväkivalta että avun tarve ja auttamisen mahdollisuudet saatiin näkyväksi.

STEA:lta seksuaaliväkivaltatyön rahoittaminen on merkittävä linjaus. Resursseja työhön tarvitaan kuitenkin enemmän kuin yhden työntekijän osuus. On tarpeellista ja toivottavaa, että kaupungit ja kunnat omalta osaltaan turvaavat seksuaaliväkivaltatyön riittävät resurssit ja mahdollistavat työn jatkuvuutta. Omalta osaltamme tulemme edelleen kehittämään uhrityötä ja toivomme, että voimme tehdä sitä yhdessä niin Oulun kaupungin kuin muidenkin kentällä toimivien toimijoiden kanssa. Olemme kiitollisia, että voimme tarjota omalta osaltamme apua seksuaaliväkivaltaa kokeneille tytöille ja nuorille naisille alueellamme.

← Takaisin