• Etusivu
  • Blogi
  • Seksuaaliväkivalta on vaurioittavaa ja vakava uhka nuoren hyvinvoinnille
JAA

Seksuaaliväkivalta on vaurioittavaa ja vakava uhka nuoren hyvinvoinnille

Oulun Tyttöjen Talo on toteuttanut sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä tyttö- ja naistyötä Oulussa vuodesta 2006 lähtien. Seksuaaliväkivalta sukupuolittuneena ilmiönä on ollut näkyvissä eri toiminnoissamme alusta lähtien. Seksuaalikasvatus sekä -neuvonta ovat olleet osa perustoimintaamme ennaltaehkäisevänä työmuotona. Kohtaamme päivittäin tyttöjä ja nuoria naisia, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa.

Seksuaaliväkivalta on vaurioittavaa ja vakava uhka nuoren hyvinvoinnille.  Tutkimusten mukaan raiskauksen uhreilla on suurentunut riski sairastua traumaperäiseen stressihäiriöön, ja he kärsivät vakavista psykososiaalisista ongelmista. Seksuaalista väkivaltaa on myös esimerkiksi ahdistelu, lähentely, häirintä, koskettelu, pakottaminen nöyryyttäviin tai epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, seksiin pakottaminen sekä insesti. Seksuaalinen väkivalta ei ole marginaalinen ilmiö, vaan se on arkipäiväistä, tavallisten tyttöjen ja naisten kokemaa. Viime kuukausina esille tulleet tyttöjen hyväksikäytöt ovat ihan lähellä meitä oululaisia, emmekä voi jättää niihin reagoimatta.

Uhrilla on lain mukaan oikeus saada apua ja tukea niin omaan toipumiseen kuin oikeusprosessista selviytymiseen. Suomalainen oikeuslaitos tutkii esille tulleet tapaukset ja havaitessaan syytetyn syylliseksi, rankaisee tekijää.  Valitettavan tavallista on, että seksuaaliväkivallan teot jäävät piiloon. Uhri ei kerro asiasta kenellekään, hän jää yksin kipeän ja vaurioittavan kokemuksen kanssa samalla kun tekijää ei saada vastuuseen teoistaan. Mitä nuorempi tai heikommassa asemassa oleva uhri on, sitä pelottavampi ja vaikeampi kokemus hänelle on. Vaaditaan paljon rohkeutta, jotta nuori tai aikuinenkaan uskaltaa tuoda esille kokemansa ja etsiä, tai jopa vaatia apua itselleen.

Tyttöjen Talon tuen piiriin voi tulla hyvin matalla kynnyksellä, silloinkin, kun epäröi eikä ole varma siitä, mitä on joutunut kokemaan. Oli tapahtuneesta sitten kaksi viikkoa tai kaksi vuotta, mutta vaivaa mieltä, ahdistaa, masentaa tai vaikuttaa haittaavasti arkeen, sen käsittely on todennäköisesti tarpeen. Tärkeintä on, että apua haetaan ja saadaan silloin kun sitä tarvitaan. Yhteyden Tyttöjen Talolle voi ottaa nuori itse, läheinen, viranomainen tai muu ammattilainen, joka on havainnut avun tarpeen tai on huolestunut nuoren voinnista.

Koska nuoret usein kertovat kokemuksestaan vasta viiveellä, oman voinnin pahetessa, on vaikea löytää rakenteita, joista voisi saada kattavasti apua laaja-alaisiin oireisiin. Uhrit ohjautuvat erilaisiin palveluihin, jolloin tunnistamiseen ja auttamiseen liittyvää erityisosaamista tarvitaan monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Toivomme, että jatkossa Oulussa panostetaan myös erilaisten hoitopolkujen näkyväksi tekemiseen. Yhtenäiset linjat ja yhdessä luodut rakenteet auttaisivat sekä toimijoita että avun tarvitsijoita oikeaan suuntaan. Tulevaisuudessa Ouluun toivottavasti saadaan SERI-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille. Helsingissä tämä palvelu sisältää monenlaista lääketieteellistä apua ja tilannearvioita, mutta sen lisäksi tullaan tarvitsemaan muita toimijoita tukemaan uhria ja läheisiä.

Nuoren kohdatessa seksuaalista väkivaltaa sen vaikutukset eivät näy ainoastaan nuoressa. Ystäville ja kaverille tilanne voi olla myös rankka ja uuvuttava. Tapahtuma herättää suurta huolta vanhemmissa, voi vaikuttaa omaan vanhemmuuteen sekä parisuhteeseen. Sisarukset voivat myös reagoida perheen kriisitilanteeseen. Seksuaaliväkivaltatyössä tarjoamme mahdollisuutta myös vertaistukeen vanhemmille ja huoltajille. Perheitä ei saa jättää yksin.

Seksuaaliväkivaltauutisoinnilla on paha kaiku. Toivomme, että seurauksena on myös hyviä asioita: ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään, seksuaalikasvatusta vahvistetaan, uhreille sekä rikoksentekijöille tarjotaan apua ja ammattilaisia tuetaan haastavassa työssä. Oulun kaupunki on jo reagoinut tilanteeseen ja koulujen henkilökunta on lasten ja nuorten apuna, erilaisia ohjeita julkaistaan ammattilaisille, oppilaille ja vanhemmille. Toivottavasti näihin erilaisiin ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin myös resursoidaan lisää, jotta ne mahdollistuvat.

Seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevä työ on pitkäjänteistä ja pysyvää. Jokaisen kasvavan ikäluokan tulee saada tietoa, neuvoja ja mahdollisuuksia keskustella omista valinnoista ja itselle tärkeistä asioista halutessaan aikuisten kanssa. Heikommassa asemassa olevien ja erityisryhmien kohdalla näihin pitäisi pystyä panostamaan vielä enemmän. Lasten ja nuorten asioiden kuuleminen on tärkeää ja toivomme, että jokaisen kasvu voidaan turvata. Olemme kiitollisia, että voimme omalta osaltamme olla parantamassa oululaisten tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvointia sekä edistää seksuaalirikosten uhrien eheytymistä.

Vuolle Tyttöjen Talo,
Maarit Saarnivala, Mervi Koskela, Sohvi Koivu-Remes, Pauliina Manangou ja Minja Lappalainen

 

← Takaisin