JAA

SOKERIDEITTAILU

Vuolle Setlementti ry on saanut Oikeusministeriöltä avustusta hankkeelle, joka keskittyy sokerideittailu-ilmiön kartoittamiseen sekä nuorten ja ammattilaisten tiedon lisäämiseen ilmiöstä ja sen haitoista Pohjois-Pohjanmaalla. Lähtökohtana selvityshankkeelle on sokerideittailuun kiinnitetty vähäinen huomio ja siitä julkaistu vähäinen tiedon määrä. Ilmiö on vielä varsin tuntematon ja tutkimaton Suomessa huolimatta ilmiön yleistymisestä. Hanke keskittyy ilmiön kartoittamiseen ja nuorten, heidän vanhempiensa sekä ammattilaisten tiedon lisäämiseen ilmiöstä ja sen haitoista alueellamme. Lisäksi hankkeessa on tarkoituksena kehittää puheeksi ottamisen ja matalan kynnyksen puuttumisen malli ammattilaisten käyttöön jatkossa. Tavoitteena ilmiön tarkastelussa on myös nuorten turvallisuuden lisääminen ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy.

Yhä useampi nuori, erityisesti nuori nainen lähtee mukaan sokerideittailuun ansaitakseen rahaa. Erityisesti sosioekonomisesti huono-osaisten nuorten alttius sokerideittailulle on suuri ja juuri huono-osaisuuden lisääntyminen lisää riskiä myös sokerideittailulle siihen liitettävän ”helpon rahan” –mielikuvan vuoksi. Tämä altistaa monenlaisille uhille, erityisesti seksuaaliselle väkivallalle, henkiselle ja fyysiselle väkivallalle. Kokemuksista voi seurata psyykkistä ja fyysistä haittaa, joka vaikuttaa laajasti nuoren aikuisen hyvinvointiin.

Sokerideittailuun yleisesti lukeutuu seksi, vaikka palveluntarjoajien viestinnällinen sanoma väittäisi jotain muuta. Mielikuva sokerideittailusta luodaan myös virheellisesti romanttiseksi, helpoksi ja glamouria sisältäväksi toiminnaksi, joka houkuttaa nuoria mukaan. Se hämärtää romantiikan ja prostituution välistä rajaa. Usein nuori saattaa kuitenkin luottaa tähän valheelliseen mielikuvaan.  Professori Terttu Utriaisen mukaan sokerideittailu voi johtaa prostituutioon (Yle haastattelu 22.11.2018). Myös Anna Korian tutkimustyö osoittaa, että nuorten vastikkeellisesta seksistä keskustellaan vähän ja aihetta käsitellään suppeasti. Ilmiö kuitenkin nähdään yleistyvänä ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia vaarantavana.

Sokerideittailun varjolla käydäänkin usein avointa seksikauppaa. Sokerideittailuun liittyy hyväksikäyttöä, josta suurin osa jää piiloon. Vaikka nuori kieltäytyisi seksistä, se voi johtaa henkiseen väkivaltaan kuten nimittelyyn.  Median vahvistaman, hyväksyvän suhtautumisen myötä, sokerideittailun vaaroista ei juurikaan nuorilla ole tietoa. Häpeä ja itsesyytös nostavat kynnystä rikoksista ilmoittamiseen ja näin nuoret jäävät yksin väkivaltakokemusten kanssa. Sokerideittailu saattaa aiheuttaa henkistä pahoinvointia, vaikka suoranaista väkivaltaa ei olisikaan ilmennyt. Traumaattisista kokemuksista voi kuitenkin toipua, jos nuori saa apua ja tukea. Aikuisten rooli toipumisessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyssä on tärkeää ja ilmiön ymmärtäminen sekä alueellisen tiedon lisääntyminen mahdollistavat seksuaalikasvatustyön kehittämisen, jotta nuoria voidaan tukea ja suojella ilmiön vakavilta seurauksilta.

← Takaisin