JAA

Syksyn 2022 koulutuksia

Välineitä ja varmuutta maahanmuuttajataustaisia naisia kohtaavan työn tueksi
10.11.2022 klo 13.00-15.00, verkossa

Kaipaatko uusia näkökulmia naisten kokeman väkivallan esiin nostamiseen? Toivomme koulutuksen sekä siinä jakamamme materiaalin tukevan matkaasi
• sukupuolistuneen väkivallan teemoihin tutustujana
• väkivallan todellisuuksien tunnistajana,
• turvallisten keskustelujen mahdollistajana
• väkivaltaa kokeneen tukijana.

Väkivalta tai sen uhka ovat valitettavan usein osa elämäämme. Toivomme, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä yksin kokemustensa ja ajatustensa kanssa vaan rohkaistuisimme pohtimaan, kysymään, keskustelemaan ja kuulemaan. Noudatamme koulutuksessa syrjimättömän ja turvallisen tilan periaatteita. Samanmielisyyden sijaan pyrimme sallivaan kohtaamiseen.

Asiantuntijana koulutuksessa Setlementti Puijolan GBV-TUVA
ja SARAH -työn hankekoordinaattori Sanni Mäkinen

Koulutus on maksuton ja järjestetään osana Lyyra -hanketta.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen 8.11.2022 mennessä.

Lisätietoja anna.korhonen@puijola.net

Ilmoittautuminen koulutukseen

…………………………

Traumasensitiivinen kohtaaminen
-koulutus 16.11. klo 9.00-11.00, verkossa

Vuolle Setlementti ry:n nuorisotyön Lyyra -hanke järjestää maksuttoman koulutuksen seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren kohtaamisen tueksi.

Asiantuntija-luennolla pohditaan turvallista kohtaamista ja työntekijän oman turvan kokemuksen vahvistamista haastavassa asiakastyössä. Koulutuksessa saat tietoa kehoreaktioista ja hermoston toiminnasta, miten vuorovaikutustilanteessa vaikutamme toisiimme, ja miten tämä kehotietoisuuden kautta tapahtuva itsereflektio voi toimia ammattilaisen työvälineenä vahvistaen traumasensitiivistä kohtaamista.

Koulutus on suunnattua sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, nuorisotyöhön ja oppilashuollon henkilöstölle. Asiantuntijana koulutuksessa psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi- ja liiketerapeutti Tuuli Jussila.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen 11.11.2022 mennessä.

Lisätietoja mervi.koskela@vuolleoulu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

…………………………

”Ainahan voi alkaa sugarbabyksi” -mitä nuorten parissa työskentelevän tulisi tietää ilmiöstä?
Webinaari 2.12. klo 9.00-12.00

Nuorten Exit, Sua varten somessa ja Vuolle Tyttöjen Talo järjestävät maksuttoman webinaarin. Aamupäivän aikana pureudutaan aiheisiin:

Sugardating – mistä ilmiössä on kyse?
Vuolle Tyttöjen Talo, Sokerideittailu -selvitystyö Sohvi Koivu-Remes sekä Diakin opiskelijat Tessa Kuusikko ja Kaisu Lämsä

Seksuaalinen häirintä ja ehdottelu somessa – miten nuoret sen kokevat ja mitä sille voi tehdä?
Sua varten somessa, Minerva Kettukuja

Seksuaaliväkivaltaa vai sokerideittailua? – väkivallan tunnistaminen ja toimintaohjeet
Nuorten Exit, Netta Puustinen

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen 1.12.2022 mennessä.

Lisätietoja sohvi.koivu-remes@vuolleoulu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen 

…………………………

 

← Takaisin