JAA

Toimintaterapeuttien ryhmäterveiset

Olemme toimintaterapeuttiopiskelijat Jenna ja Emma Oulun ammattikorkeakoulusta. Opintoihimme kuuluu ryhmänohjausharjoittelu, jonka toteutimme Tyttöjen Talolla. Suunnittelimme ja toteutimme 13–16-vuotiaille suunnatun ryhmän työntekijöiden ja opettajan ohjauksessa syksyn ja syystalven aikana. Ryhmää mainostettiin luovana ryhmänä ja hyödynsimme ryhmässä luovaa toimintaa. Ryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Saimme heti saavuttuamme lämpimän vastaanoton Tyttöjen Talolle ja koko yhteisöön. Talon kodikas ympäristö ja rauhallinen tunnelma helpotti myös alkujännitystämme ohjaajina ja tuki turvallisen ilmapiirin muodostamista myös ryhmässä. Luovan ryhmän tarkoituksena oli tarjota nuorille mahdollisuus toimia vertaisista koostuvassa ryhmässä koulun ja harrastustoiminnan ulkopuolella, sekä käsitellä omaan itseen ja nuoruuden ikävaiheeseen liittyviä teemoja turvallisessa ympäristössä luovia menetelmiä hyödyntäen. Kehityksellisesti 13–16-vuotiaat nuoret omaksuvat taitoja, joita vaaditaan kahdenkeskisissä vuorovaikutussuhteissa kavereiden kanssa ja yhteistyötä tekevään ryhmään osallistumisessa. Käsittelimme ryhmässä valittuja teemoja luovien menetelmien avulla itseilmaisua tukien. Toimintaterapeutit käyttävätkin luovaa toimintaa juuri asiakkaiden itseilmaisun tukemiseen. Luovia menetelmiä valittaessa otimme huomioon ryhmäläisten toiveet ja tarpeet, jotta toiminta olisi heille merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista. Näin toiminta motivoi ja kannustaa nuoria osallistumaan.


Makrameeavaimenperien tekoa

Ryhmän aluksi suunnittelimme ja loimme ryhmän nimen, säännöt, tavoitteet ja toiminnot yhdessä ryhmän kanssa ja koristelimme loppurituaalia varten ryhmän päiväkirjan kannet. Teimme omat puut, joiden avulla jokainen sai kertoa muille jotakin itsestään. Toiminnan tarkoituksena oli tutustua toisiimme, mikä loi pohjaa ryhmän keskinäiselle vuorovaikutukselle. Hyödynsimme ryhmässä muun muassa toimintaterapian Kawa-mallia, jossa tarkastelimme oman elämän haasteita ja voimavaroja sitä kuvastavan joen avulla. Pohdimme myös ryhmäläisten taitoja ja vahvuuksia makrameeavaimenperän tekemisen lomassa ja loimme yhteiset sarjakuvat tulevaisuusteemalla. Valmistauduimme ryhmän päättämiseen suunnittelemalla yhdessä toimintaa viimeiselle ryhmäkerralle. Luovana toimintana viimeisellä kerralla teimme yhteisen ryhmämaalauksen, johon kaikki saivat purkaa vapaasti mielikuvitustaan, inspiraatiotaan ja tuntemuksiaan haluamallaan tavalla. Pidimme myös pikkujoulut, joissa juhlistimme joulumusiikin tahdittamana ryhmäämme pipareiden koristelun ja torttujen syömisen lomassa.


Ryhmämaalaukseen valmistautumista

Saamamme palautteen perusteella ryhmäläiset kokivat voineensa olla täysin omia itsejään ja ryhmän ilmapiiri oli heistä turvallinen. Ryhmässä parasta oli muun muassa uusien kavereiden saaminen, yhdessä tekeminen ja uusien asioiden oppiminen. Ohjaajien näkökulmasta oli mukavaa nähdä erityisesti ryhmäläisten välisen spontaanin vuorovaikutuksen määrän kasvu ryhmän edetessä. Ryhmäläiset osallistuivat aina aktiivisesti suunniteltuun toimintaan ja yhdessä toimiminen oli helppoa ja hauskaa.

Kokonaisuudessaan ryhmän ohjaaminen Tyttöjen talolla oli meille ohjaajina kallisarvoinen kokemus sekä oppimisen, että merkityksellisten kohtaamisten kannalta.

← Takaisin