Kiva, että löysit meidät

Tyttöjen Talolle ovat tervetulleita eri elämäntilanteessa olevat 10–29-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset sukupuolen moninaisuus huomioiden.

Talo on kaikenlaisesta syrjinnästä vapaa tila, jossa saa rohkeasti olla omana itsenään. Talon ryhmät, avoimet yhteisölliset illat sekä yksilötyö
ovat toimintoja, joiden avulla voit vahvistaa omia voimavarojasi, tutustua uusiin ihmisiin ja saada tukea omaan elämääsi.

Me Tyttöjen Talolla uskomme, että jokaisella on olemassa omat voimavarat, joiden avulla voi selvitä vaikeistakin tilanteista elämässä.
Jokainen meistä on arvokas ja että kaikilla on oikeus turvalliseen ja onnelliseen elämään.
Tyttö- ja naistyössä uskomme yhteisöllisyyteen, arvostavaan kohtaamiseen, toisen arvostamiseen sekä hyvän näkyväksi tekemiseen.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

  • Opinnäytetyönä valmistunut Sukupuolisensitiivisyys työn kompassina – Perehdytysopas Vuolle Tyttöjen Talolle on ilmestynyt. Oppaan kautta pääsee tutustumaan sukupuolisensitiiviseen työotteeseen erityisesti tyttö- ja naiserityisestä näkökulmasta. Ota yhteyttä Talolle jos haluat syventää tietouttasi sukupuolisensitiivisyydestä.

  • Järjestämme kevään 2022 aikana kolme yleistä tutustumishetkeä ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Kevään tutustumishetkien ajankohdat ovat 25.2., 25.3. ja 29.4.2022.
    Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.