• Opinnäytetyönä valmistunut Sukupuolisensitiivisyys työn kompassina – Perehdytysopas Vuolle Tyttöjen Talolle on ilmestynyt. Oppaan kautta pääsee tutustumaan sukupuolisensitiiviseen työotteeseen erityisesti tyttö- ja naiserityisestä näkökulmasta. Ota yhteyttä Talolle jos haluat syventää tietouttasi sukupuolisensitiivisyydestä.

  • Vuolle Setlementti ry on saanut Oikeusministeriöltä avustusta hankkeelle, joka keskittyy sokerideittailu-ilmiön kartoittamiseen sekä nuorten ja ammattilaisten tiedon lisäämiseen ilmiöstä ja sen haitoista Pohjois-Pohjanmaalla.

    Lähtökohtana selvityshankkeelle on sokerideittailuun kiinnitetty vähäinen huomio ja siitä julkaistu vähäinen tiedon määrä. Ilmiö on vielä varsin tuntematon ja tutkimaton Suomessa huolimatta ilmiön yleistymisestä.