JAA

Sokerideittailu

Vuolle Tyttöjen Talolla on käynnistynyt elokuussa 2021 oikeusministeriön rahoittama Sokerideittailun –selvityshanke, jossa kartoitetaan ilmiön esiintyvyyttä 13-29- vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Lisäksi tavoitteena on tiedon lisääminen sokerideittailusta ja sen haitoista sekä puheeksi ottamisen ja matalan kynnyksen puuttumisen mallin kehittäminen ammattilaisten käyttöön. Selvitystyön tavoitteena on myös nuorten turvallisuuden lisääminen ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ennaltaehkäisy.
Selvityshankkeen lähtökohtana on ollut sokerideittailuun kiinnitetty vähäinen huomio ja siitä julkaistu vähäinen tiedon määrä. Suomessa ilmiö on vielä varsin tuntematon ja tutkimaton huolimatta ilmiön yleistymisestä.

Selvityshankkeessa kartoitetaan ilmiön yleisyyttä ja nuorten kokemusta ilmiöstä kahdella eri kyselyllä Pohjois-Pohjanmaan 11:ssä kaupungissa. Alkuvuoden 2022 aikana olemme yhteydessä alueen kaupunkien eri toimijoihin, jonka jälkeen kyselyt ovat levitettävissä. Hankkeen koulutuksellinen osuus käynnistyy keväällä 2022 ja selvitystyö valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Yhä useampi nuori, erityisesti nuori nainen lähtee mukaan sokerideittailuun ansaitakseen rahaa. Tämän hetkisen ymmärryksen mukaan erityisesti heikommassa asemassa olevien ja haavoittuvaisten nuorten alttius sokerideittailulle on suuri. Mielikuva sokerideittailusta voidaan luoda virheellisesti romanttiseksi, helpoksi ja glamouria sisältäväksi toiminnaksi, jolla saa nopeasti taloudellista hyötyä.  Sokerideittailuun voi lukeutua seksi, vaikka palveluntarjoajien sanoma kertoisi muuta. Sekä vastikkeellisen seksin että sokerideittailun on arvioitu helpommin johtavan seksityöhön. Nämä kokemukset voivat olla seksuaalisuutta haavoittavia ja niillä voi olla nuoren terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia seuraamuksia.

 

 

Sokerideittailun ja vastikkeellisen seksin vaaroista ei juurikaan ole tietoa. Vahingollisiin seksikokemuksiin voi liittyä häpeää ja itsesyytöksiä, jotka nostavat kynnystä avun ja tuen hakemiseen tai mahdollisista rikoksista ilmoittamiseen. Vaikeista kokemuksista voi kuitenkin toipua, jos nuori saa apua ja tukea. Aikuisten rooli toipumisessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyssä on tärkeää ja ilmiön ymmärtäminen sekä alueellisen tiedon lisääminen mahdollistavat seksuaalikasvatustyön kehittämisen, jotta nuoria voidaan tukea ja suojella ilmiön vakavilta seurauksilta.

Lisätietoja selvityshankkeesta

Sohvi Koivu-Remessohvi.koivu-remes@vuolleoulu.fi tai 0400 263 852