JAA

Tälle sivulle olemme keränneet tietoa ja keinoja seksuaaliväkivallasta selviytymiseen. Voit lukea ja selailla sivustoa itseksesi, mutta jos olet alle 16 vuotias, voi olla hyvä tutustua sisältöihin yhdessä aikuisen kanssa. Jos tapahtumasta on lyhyt aika tai voimavarasi eivät riitä selviytymiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä omiin terveyspalveluihisi. Myös Oma-apu sivustolta löydät tahoja, jotka auttavat selviytymisen kanssa.

Tyttöjen Talon tarjoama tuki

Tyttöjen Talolla sinä saat ohjavaa, tukevaa ja auttavaa keskusteluapua seksuaaliväkivallasta selviämiseen. Voit olla yhteydessä Merviin mervi.koskela@vuolleoulu.fi , 0400263844.  Et tarvitse lääkärin tai muun työntekijän lähetettä keskusteluun.  Sinun on myös mahdollista varata aika tapaamiselle. Tapaamisissa saa tietoa ja apua omien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn turvallisesti. Keskustelu sekä tapaamiset ovat ilmaisia ja luottamuksellisia.

Seksuaaliväkivallasta on mahdollista selvitä, eikä sinun tarvitse jäädä yksin kokemuksen kanssa. Ota rohkeasti yhtyettä.

 

Oma-apu selviytymisen tukena

Alta löydät kootusti ohjeita ja harjoituksia seksuaaliväkivallasta selviytymisen tueksi. Tutustu niihin itseksesi tai yhdessä ystävän tai auttajan kanssa. Voit tehdä harjoituksia aina, kun haluat tai koet, että niistä on hyötyä. Harjoituksiin voi myös palata uudestaan ja tehdä niitä sinulle sopivassa tahdissa. 

Seksuaalisuus on ihmisen perusominaisuus, jota ei voi erottaa muusta ihmisenä olemisesta. Omaa itseään ja seksuaalisuuttaan voi ilmentää esimerkiksi pukeutumisella, sanoilla ja puheella tai eleillä ja teoilla. Seksuaalisuutta on muun muassa sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, lisääntyminen ja sukupuoliroolit. Seksuaalisuus on jokaisessa itsessään, ainutlaatuista ja arvokasta, ja sitä saa ilmentää haluamallaan tavalla. Lue lisää seksuaalisuudesta hyväkysymys.fi -sivustolta.

Jokaisella on oikeus omanlaiseen seksuaalisuuteen. Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia, ja jokaisen tulee kunnioittaa toisen seksuaalioikeuksia. Voit katsoa lisää tietoa seksuaalioikeuksista hyväkysymys.fi -sivustolta.

Seksuaalisiin tekoihin liittyy aina molemmin puolinen suostumus. Se tarkoittaa sitä, että molemmat ovat samaa mieltä siitä, millaisia seksuaalisia tekoja tehdään, jos tehdään, ja kummalla tahansa on oikeus kieltäytyä niistä. Suostumukseen liittyy toisen kanssa puhuminen ja asioista sopiminen. Suostumuksesta lisää kertoo Vuolle Tyttöjen Talon suostumus -esite sekä alla oleva video:

Nuorten Väestöliitto – Suostumus seksiin tarvitaan aina

 

Suostumukseen liittyy omien rajojen tunnistaminen. Omat rajat tarkoittavat tunnetta itsestä, omasta kehosta ja tunteista suhteessa muihin ihmisiin. Omia rajoja on joskus vaikea tunnistaa, ja ne voivat olla erilaiset tilanteesta riippuen, esimerkiksi joskus halaus tuntuu mukavalta ja joskus sitä ei halua ollenkaan.

Omia rajoja voi pohtia etukäteen. Omien rajojen pohtiminen etukäteen voi auttaa tekemään oikeita päätöksiä itselle uudessa jännittävässä tilanteessa. Voi olla hyvä pohtia myös sitä, millaisissa tilanteissa omat rajat ovat vaarassa ylittyä ja mitä tällöin rajojen säilyttämiseksi voisi tehdä. Seuraavassa tehtävässä voit pohtia omia rajojasi.

Omat rajat- harjoituksia.

Seksuaalista häirintää on joskus vaikea tunnistaa. Yleensä sillä tarkoitetaan tilanteita, joihin liittyy seksuaalissävytteisiä puheita tai vihjailuja, vitsejä tai kysymyksiä, jotka koskevat toisen yksityiselämää, pukeutumista tai ulkomuotoa. Häirintä voi tapahtua toisen läsnä ollessa tai puhelimen tai netin välityksellä. Usein näissä tilanteissa tulee kiusaantunut, vihainen tai nolostunut olo, ja on vaikea tietää miten toimia tilanteessa. Seksuaalinen häirintä loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta ja voi täyttää rikoksen kriteerit.

Seksuaalinen häirintä – Tasaseks & Amaze -seksuaalikasvatusvideo

 

Jos olet kokenut häirintää, tästä linkistä pääset Tyttöjen Talon kokoamaan infoon, millä tavoin voit tilanteissa toimia.

Seksuaaliväkivalta tarkoittaa seksuaalisia tekoja ilman, että toinen on suostunut niihin. Seksuaaliväkivalta ei välttämättä pidä sisällään fyysistä vakivaltaa. Seksuaaliväkivaltaa on esimerkiksi pakottaminen, painostaminen, kiristäminen, houkuttelu seksuaalisiin tekoihin, tai toisen humalatilan hyväksi käyttäminen niin, että saa toisen seksuaaliseen toimintaan. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi seksuaalinen koskettelu tai koskettamaan pakottaminen, lähentely, raiskaus tai sen yritys. Seksuaaliväkivallasta kertoo myös Terveyskylä.fi -sivusto.

Seksuaaliväkivallan kokemus on traumaattinen ja se voi vaikuttaa monilla tavoin oloon vielä pitkäänkin tapahtuman jälkeen. Olosi voi tuntua loukatulta ja saatat tuntea surua, vihaa, turvattomuutta tai syyllisyyttä tapahtuneen vuoksi. Tapahtuma voi aiheuttaa myös kehon oireilua, muutoksia vireystilassa, erilaisia tunteita sekä monenlaisia ajatuksia. Usein nämä tuntemukset vaihtelevat. Tässä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen videolla kuvataan, mikä on psyykkinen trauma, millaisia oireita se aiheuttaa ja miten sitä voi hoitaa. 

Oireilu traumaattisen kokemuksen jälkeen on normaalia, mutta siihen voi itse vaikuttaa. Jos hankalat tunteet ja olotilat vaikeuttavat arkeasi ja elämääsi, ole yhteydessä lääkäriin hoidon järjestämisestä. Seksuaaliväkivallan aiheuttama trauma voi vaatia pitkäkestoista hoitoa. Jos olet kohdannut seksuaaliväkivaltaa, voit lukea seksuaaliväkivaltaa kokeneille tarkoitettua opasta oman hyvin voinnin tukemiseksi. 

Tyttöjen ja Poikien Talot ovat paikkoja, joista saa keskusteluapua sekä häirinnän että väkivallan kokemuksiin.  Yhteyttä voi ottaa, vaikka ei olisi varma miten omaa kokemusta määrittelee tai nimeää. Jos se on jäänyt painamaan mieltä, niin silloin asiaa on hyvä pohtia jonkun toisen kanssa.

Taloille on helppo olla yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla, ja sieltä saa myös ohjeita ja neuvoja tilanteessa toimimiseen.  Taloilta voit kysyä myös vertaistapaamisista ja muista ajankohtaisista tukimuodoista.

Seksuaaliväkivalta on aina loukkaavaa ja satuttavaa ja voi aiheuttaa monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Sen ajatteleminen tai siitä puhuminen voi tuntua vaikealta, mutta on tärkeää, että saat apua itsellesi. Seksuaaliväkivalta ei ole koskaan uhrin syy, ja sinulla on oikeus apuun. Jos olet kokenut seksuaaliväkivaltaa tai epäilet kokeneesi sitä, niin on tärkeää, että juttelet tapahtuneesta jonkun luotettavan aikuisen tai ammattilaisen kanssa. Ammattilainen voi olla esimerkiksi koulusi työntekijä, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, tai muu henkilö, jolle sinun tuntuu mahdolliselta kertoa.

Rikosuhripäivystyksen sivuilta löydät paljon tietoa seksuaaliväkivallasta ja ohjeita, miten voit toimia. Sieltä on myös mahdollista saada tukihenkilö mukaan rikosilmoituksen tekoon.

Jos seksuaaliväkivalta on juuri tapahtunut, Suomessa toimivat seksuaaliväkivallan uhreille suunnatut tukiyksiköt tarjoavat hoitoa ja apua selviytymiseen. Tukiyksikköjen toiminta on suunnattu yli 16-vuotiaille, mutta sieltä voi kysyä neuvoa ja ohjeita vaikka olisit nuorempi.

Myös poliisilta voi kysyä neuvoa ja ohjeita tilanteessa toimimiseen, ennen rikosilmoituksen tekoa ja sen aikana.

Aina ei ole varma, haluaako tehdä asiasta ilmoitusta ollenkaan. Silloinkin on oikeus apuun ja tukeen selviytymisessä. Myös silloin, kun tapahtuneesta on kulunut jo kauan, apua on mahdollista saada. Ota asia rohkeasti puheeksi jonkun aikuisen kanssa.  Myös esimerkiksi Nuorten Exit on koonnut listaa erilaisista tahoista, joista voi saada sekä keskusteluapua että toimintaohjeita tilanteesta selviytymiseen.

Oma tukiverkosto, eli ihmiset ympärilläsi, voivat myös auttaa sinua selviytymään ja jaksamaan vaikeassa tilanteessa. Mieti, ketkä ovat turvallisia kavereita, ystäviä tai perheen jäseniä, joille haluat kertoa tapahtuneesta, tai jotain tilanteestasi. Tukinet -sivuilla löydät internetistä erilaisia tukimuotoja sekä vertaistukea arkeesi.

MIELI ry:n sivuita löydät Turvaverkko -julisteen, jonka avulla voit pohtia, keistä sinun turvaverkkosi koostuu. 

Kaikille tapahtuneesta ei tarvitse kertoa, mutta yhdessä luotettavan henkilön kanssa on helpompi miettiä tilanteesta selviytymistä ja avun hakemista. Se, että kerrot asiasta perheellesi ja joillekin ystävillesi voi myös auttaa heitä ymmärtämään sinua.

 

Materiaali tulossa myöhemmin loppuvuodesta 2022.

Materiaali tulossa myöhemmin loppuvuodesta 2022.