JAA

Lyyra-hankkeella apua haja-asutusalueiden seksuaaliväkivallan uhreille

Oikeusministeriö on myöntänyt Vuolle Setlementti ry:lle valtionavustusta 160 000 euroa hankkeeseen, jonka tavoitteena on valtakunnallisen Tyttöjen Talo®-verkoston matalan kynnyksen tukipalveluiden kehittäminen ja laajentaminen seksuaaliväkivallan tai sen uhkaa kokeneiden tyttöjen ja naisten auttamiseksi haja-asutusalueilla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on mahdollistaa seksuaaliväkivaltaa kokeneille tytöille ja naisille yhdenvertaiset mahdollisuudet avun ja tuen saamiseksi asuinpaikastaan riippumatta. Hankkeessa jaetaan matalan kynnyksen seksuaaliväkivaltatyön osaamista, materiaalia ja menetelmiä sekä tarjotaan koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia maakuntien sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Tällä hetkellä tilanne on valitettavasti se, että seksuaaliväkivaltaa kohdanneet haja-asutusalueiden nuoret eivät saa apua tasa-arvoisesti verrattuna suurimpien kaupunkien nuoriin ja tähän ongelmaan me haluamme tarttua. Esimerkiksi digipalveluja hyödyntämällä voimme tukea seksuaaliväkivallan uhreja myös pienemmillä paikkakunnilla, Vuolteen Tyttöjen talon johtaja Maarit Saarnivala kuvailee.

Raiskaukset ovat lisääntyneet 2000- luvulla. Vuodesta 2013 vuoteen 2019 viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten määrä on kasvanut 51 prosenttia. Lähes kaikissa (96,3%) tietoon tulleissa raiskausrikoksissa uhrit ovat naisia, heistä merkittävä enemmistö (62 %) alle 24 –vuotiaita. Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan seksuaaliväkivallan ja häirinnän kokemukset ovat entistä yleisempiä lapsilla ja nuorilla. Seksuaaliväkivallan määristä on kuitenkin vaikea antaa tarkkoja lukuja, sillä vain pieni osa teoista päätyy viranomaisen tietoon.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että seksuaaliväkivalta tunnistetaan kattavasti koko yhteiskunnassamme, eikä asuinalue enää määritä sitä, saako kansalainen tarvitsemaansa tukea selviytymiseen. Tämä haaste korostuu erityisesti täällä Pohjois-Suomessa pitkien välimatkojen vuoksi. Tiedon levittyminen maakuntiin mahdollistaa tuen piiriin hakeutumisen entistä kevyemmin ja nopeammin, Vuolteen hyvinvointijohtaja Anne Mustakangas-Mäkelä kertoo.

Valtakunnallinen Tyttöjen Talojen verkosto hankkeen toteuttajana

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä työtä toteuttavat Tyttöjen Talot ovat rakentaneet jo yli vuosikymmenen ajan järjestölähtöistä, matalan kynnyksen ammatillista tukipalvelua seksuaaliväkivaltaa kokeneille 13-29 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Tyttöjen Talot toimivat ja tavoittavat suurimmissa kaupungeissa nuoria, mutta nyt resurssit mahdollistavat työmuodon levittämistä myös haja-asutusalueille.

 

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2021 – 31.12.2022 ja Vuolle Setlementin lisäksi mukana ovat setlementtien paikallisyhdistysten ylläpitämät Tyttöjen Talot Rovaniemellä, Kuopiossa, Espoossa ja Helsingissä. Hankkeen kumppaneina toimivat myös Turun ja Tampereen Tyttöjen Talot. Voit olla yhteydessä Lyyra-hankkeeseen ja seksuaaliväkivaltatukeen liittyvissä asioihin oman alueesi Tyttöjen Taloon.

Lisätietoja

Anne Mustakangas-Mäkelä
Hyvinvointijohtaja
Vuolle Setlementti ry
p. 044 786 1633
anne.mustakangas-makela@vuolleoulu.fi

 

 

Sonja Raunio
Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talojen johtaja
puh. 050 5523354
sonja.raunio@loistosetlementti.fi

 

Johanna Luomala
Kuopion Tyttöjen Talon johtaja
puh. 045 877 6400
johanna.luomala@puojola.net