JAA

Sokerideittailu

Viime vuosien aikana sokerideittailu on saanut kasvavissa määrin mediatilaa ja ilmiö on noussut keskusteluihin niin nuorten kuin aikuisten keskuudessa. Ilmiönä sokerideittailu ei kuitenkaan ole uusi. Kun katsomme historiaa taaksepäin, huomaamme seuralaispalveluiden ja vastikkeellisen seksin olleen pitkään erityisesti tyttöjen ja naisten keino taloudellisen tilanteen turvaamiseen. Vaikka emme puhu uudesta asiasta, ilmiö on kehittynyt muun yhteiskunnan kehittymisen rinnalla ja palveluiden tarjoaminen ja hankkiminen painottuu nettiin ja somealustoille.

Sokerideittailu tulee englannin kielen termistä sugar dating ja idea menee yksinkertaisuudessaan näin: Sugardaddy/sugarmama ja sugarbaby/sugarboy kohtaavat sokerideittailuun keskittyneiden sivustojen tai somealustojen kautta. He luovat ns. sopimuksen, jossa määritellään suhteen sisältö, tapaamisten luonne ja tapaamisista saatu vastike. Usein suhteessa ovat mukana nuori nainen ja hyvin toimeentuleva aikuinen mies, joka tarjoaa vastiketta tapaamisista. Sokerideittailuun keskittyneiden sivustojen mukaan suhteen tarkoituksena on hyödyttää molempia osapuolia eikä sen ole tarkoitus johtaa parisuhteeseen.

Sokerideittailuun voi lukeutua seksi, vaikka palveluntarjoajien viestinnällinen sanoma on usein muuta. Mukaan lähteminen on luotu mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi, mikä voi johtaa spontaaniin päätöksen sokerideittailuun lähtemisestä. Tätä tukee mielikuva, joka sokerideittailusta on pyritty luomaan. Se mielletään usein romanttiseksi ja helpoksi toiminnaksi, jolla saa nopeasti taloudellista hyötyä. Sivustojen luoma kuva tavallisesta tytöstä sokerideittailemassa madaltaa osaltaan kynnystä mukaan lähtemisestä. Hyväksyvän suhtautumisen myötä sokerideittailun ja vastikkeellisen seksin vaaroista nuorilla ei kuitenkaan juurikaan ole tietoa.

Vaikka sokerideittailusta  ja vastikkeellisesta seksistä ei ole paljoa tutkittua tietoa, nykykäsityksen mukaan ne madaltavat kynnystä seksityöhön, ja niillä voi olla terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia seuraamuksia. Nuoren voi olla haastavaa irrottautua sokerideittailusta esimerkiksi taloudellisista syistä tai asian mahdollisesta julkitulosta aiheutuvan häpeän vuoksi. Häpeä ja itsesyytös nostavat kynnystä avun ja tuen hakemiseen tai mahdollisista rikoksista ilmoittamiseen.

Vaikeista kokemuksista voi kuitenkin toipua ja aikuisten rooli toipumisessa ja seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä on tärkeää. Ilmiön ymmärtäminen sekä alueellisen tiedon lisääminen mahdollistavat seksuaalikasvatustyön kehittämisen, jotta nuoria voidaan tukea ja suojella ilmiön vakavilta seurauksilta.

 

Vuolle Tyttöjen Talolla on käynnistynyt elokuussa 2021 oikeusministeriön rahoittama Sokerideittailu-selvityshanke, jossa kartoitetaan ilmiön esiintyvyyttä 13-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Lisäksi tavoitteena on tiedon lisääminen sokerideittailusta ja sen haitoista sekä puheeksi ottamisen ja matalan kynnyksen puuttumisen mallin kehittäminen ammattilaisten käyttöön. Selvitystyön tavoitteena on myös nuorten turvallisuuden lisääminen ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ennaltaehkäisy. Selvityshankkeen lähtökohtana on ollut sokerideittailuun kiinnitetty vähäinen huomio ja siitä julkaistu vähäinen tiedon määrä. Suomessa ilmiö on vielä varsin tuntematon ja tutkimaton huolimatta ilmiön yleistymisestä.  Lue lisää.

← Takaisin